Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Социални иновации

Два екипа от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца вложиха усилие и старание да представят своите иновативни социални идеи и бяха класирани да продължат участие за втори етап от международното състезание „Социални иновации“, което се организира от Джуниър Ачийвмънт България и се реализира с подкрепата на NN България. В първия етап на състезанието са представени 46 екипни предложения за създаване на социален бизнес от общо 32 училища в 22 населени места. Във втория етап продължиха участие 18 екипни предложения, в т.ч. и двата екипа от ПГТР, Враца: „Be eco smart“ с ръководител старши учител Маринка Петрова и учениците Биляна Лиловска, Кристина Бардарска, Мартина Георгиева и Цветослава Петрова и „The team“ с с ръководител старши учител Ирена Димитровска-Андреева с учениците Евгения Евгениева, Габриела Нитоловска и Мариела Младенова
От 18 екипни предложения достигнали втори етап на състезанието до финалния трети етап са допуснати да продължат 9 ОТБОРА ОТ ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ 46 ЕКИПНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, измежду които и ДВАТА ОТБОРА ОТ ПГТР, ВРАЦА. ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ НА КОЛЕГИТЕ МАРИНКА ПЕТРОВА /РУСЕВА/ И ИРЕНА ДИМИТРОВСКА И УЧЕНИЦИТЕ ИМ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „Социални иновации“.