Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Споделяне на опит с Професионална гимназия „Велизар Пеев“, гр. Своге

Учители от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство посетиха Професионална гимназия „Велизар Пеев“,

гр. Своге по случай отбелязването на „Деня на шоколада“.