Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Среща на учениците със специалистите от Център за кариерно ориентиране

Ползотворна среща  между специалистите от Център за кариерно ориентиране, Враца и учениците от ПГТР се проведе на 20.10.2016г. Учениците бяха консултирани индивидуално и групово по  Програмата за кариерно ориентиране на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. На въпросите на учениците отговориха Николай Ценов – ръководител на ЦКО, София Генова – кариерен консултант в ЦКО и Деница Георгиева – кариерен консултант в ЦКО.