Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Среща с експерти от Център за кариерно развитие

На 29.09.2016г. младши експерт в Център за кариерно ориентиране, Враца Деница Георгиева и директорът на ЦКО  Николай Ценов се срещнаха с учениците от 12 в клас, специалност „Търговски представител“ с класен ръководител Маринка Петрова и им оказаха обща подкрепа за личностно развитие и кариерно консултиране.  П рограмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ПГТР осигурява об ща подкрепа за личностно развитие  на ученика в ПГТР до завършването на училищното образование съобразно индивидуалните му потребности и възможностите на училището.

23 14542828_1181006958662805_142594579_n «¬ 14543332_1181006585329509_491558099_n «¬ 14543332_1181007438662757_537738497_n «¬