Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Столетниците или най-старите професионални гимназии в България – минало, настояще и бъдеще

„Столетниците или най-старите професионални гимназии в България – минало, настояще и бъдеще“ е проект, финансиран от фонд Научни изследвания. Спечелен е от факултета по педагогика на СУ „Св.Кл.Охридски“ и се администрира от проф.д-р Илиана Петкова, преподавател във факултета учебната дисциплина Професионално образование.

Преди да правим реформи в каквато и да е било сфера е добре да познаваме историята си, затова  под ръководството на проф.д-р Илиана Петкова проектът ще изследва 38 -те професионални гимназии с над 100 годишна история.

В проекта е заложена изследователска част свързана с историята на нашето  училище. Това изследване ръководството и учителите от ПГТР сме направили много задълбочено и подробно. По проекта е предвидено е също провеждане на интервю с директора и няколко ученици. Въпросните интервюта ще бъдат публикувани в сп. Професионално образование.

През м.ноември 2016г. е предвидено да се проведе кръгла маса по проблемите на професионалното образование и да се изнесат резултатите от проекта.