Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Участниците по проект „Постави се на мястото на бежанеца“ бяха посрещнати от зам. кмет Петя Долачиева

Участниците в четвърти краткосрочен обмен по проект „Постави се на мястото на бежанеца“ по програма „Еразъм +“ бяха посрещнати от Петя Долачиева-зам.кмет по образование, култура, спорт и туризъм в Община Враца. Участниците от държавите-партньори споделиха своята удоволетвореност изпълнение на целите на проекта и от взаимната работа с българските си партньори от ПГТР, Враца.