Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Учене през целия живот

В периода 06-08.10.206г. в Бургас се проведоха дни на“Учене през целия живот“.  Втора награда за „Обучение на възрастни по счетоводство“ спечели нашият колега от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Ирена Димитровска-Андреева. Това е признание за нейния труд.

Irena