Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Ученици обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

В срок до 20 март 2019г. се подават заявления за априлска сесия от ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, в канцеларията на ПГТР. Сесията започна от 09.04.2019г.