Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Харта за мобилност“ в областта на професионалното образование и обучение

Центърът за развитие на човешките ресурси, София обяви училища и институции в страната придобили „Харта за мобилност“ в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство е едно от класираните девет училища. Гости в студиото: Румяна Петрова – директор на ПГТР и Велин Кременов ученик в XII клас.

КейбълКом ООД-Враца видео