Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Monthly Archives: октомври 2017

Мениджър за един ден

За поредна година Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Враца се включи в инициативата “Мениджър за един ден”. Това е една от най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България. Тя се провежда ежегодно и в над 100 държави по целия свят. В нея винаги се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот. Тези лидери дават начало на професионалната реализация на хиляди ученици по целия свят, а в замяна получават удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора. Инициативата е предназначена за ученици от края на гимназиалния курс и за студенти от първите години на университета.

Организирането на “Мениджър за един ден” е в пълен синхрон с образователната политика, провеждана от Европейския Съюз – образованието да бъде все повече с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.

От ПГТР Враца бяха избрани следните ученици:

Борислав Борисов – Управител на Хипермаркет „Технополис“ Враца;

Евгения Евгениева – Заместник кмет „Устройство на териотрията, строителство и обществени поръчки“ на Община Враца;

Габриела Нитоловска – Главен архитект на Община Враца;

Анелия Любенова – Директор на ПГТР Враца;

Мариела Младенова – Заместник директор по учебната дейност на ПГТР Враца

Центърът за развитие на човешките ресурси, София обяви училища и институции в страната придобили „Харта за мобилност“

Центърът за развитие на човешките ресурси, София обяви училища и институции в страната придобили „Харта за мобилност“ в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство е едно от класираните девет училища по покана за кандидатстване 17.05.2017г.
Хартата за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“ има за цел да насърчи организациите, които са постигнали резултати с доказано качество при организирането на мобилност за учащи и персонал в областта на професионалното образование и обучение, да развият допълнително своите европейски стратегии за интернационализиране. Европейското интернационализиране не е просто допълване на обучението в друга държава по програмата „Еразъм +“ чрез включване на висококачествени дейности, свързани с мобилността, в учебните програми. То включва и развиване на международни подходи в изпращащата организация, например чрез създаване на мрежа контакти с органите в други държави, чрез насърчаване на изучаването на чужди езици и и чрез разширяване на перспективата отвъд националните подходи в областта на ПОО.
Получената акредитация от ПГТР, Враца, дава право гимназията да кандидатства с проектни предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ и е с валидност 2018г.-2020г.
Придобиването на „Харта за мобилност“ в областта на ПОО ще предостави на ПГТР, Враца възможността да кандидатства по опростен начин по Ключова дейност 1 „Мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение“ от 2018 г.
„Харта за мобилност“ е апогей в политиката на интернационализацията на училището. Това е управленски подход в ПГТР, при който дейностите, свързани с международно сътрудничество престават да бъдат изолирани в рамките на един клас или общност и се превръщат в приоритет и част от всички дейности, осъществявани в рамките на училището, а именно преподаване, учене, ученици, учители и администрация, мобилности, академично обслужване и създаване на благоприятна за развитие мултикултурна среда за работа, обучение и общуване.
ПГТР от 2017-2018г. е и иновативно училище от списъка, одобрен от Министерски съвет, по предложение на Министерство на образованието. Едно от шестте иновативни училища в област Враца.
Високите резултати са релевантни на отговорните и високо професионални действия на учители и ученици от училището.

Важно за СФО

В срок до 18 октомври се подават заявления за ноемврийска сесия от ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, в канцеларията на ПГТР. Сесията започна от 07.11.2017 г.