Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Daily Archives: октомври 15, 2017

Мениджър за един ден

За поредна година Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Враца се включи в инициативата “Мениджър за един ден”. Това е една от най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България. Тя се провежда ежегодно и в над 100 държави по целия свят. В нея винаги се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот. Тези лидери дават начало на професионалната реализация на хиляди ученици по целия свят, а в замяна получават удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора. Инициативата е предназначена за ученици от края на гимназиалния курс и за студенти от първите години на университета.

Организирането на “Мениджър за един ден” е в пълен синхрон с образователната политика, провеждана от Европейския Съюз – образованието да бъде все повече с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.

От ПГТР Враца бяха избрани следните ученици:

Борислав Борисов – Управител на Хипермаркет „Технополис“ Враца;

Евгения Евгениева – Заместник кмет „Устройство на териотрията, строителство и обществени поръчки“ на Община Враца;

Габриела Нитоловска – Главен архитект на Община Враца;

Анелия Любенова – Директор на ПГТР Враца;

Мариела Младенова – Заместник директор по учебната дейност на ПГТР Враца