Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Monthly Archives: ноември 2017

Самостоятелна форма на обучение

В срок до 19 декември се подават заявления за януарска сесия от ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, в канцеларията на ПГТР. Сесията започна от 09.01.2018 г.

Харта за мобилност“ в областта на професионалното образование и обучение

Центърът за развитие на човешките ресурси, София обяви училища и институции в страната придобили „Харта за мобилност“ в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство е едно от класираните девет училища. Гости в студиото: Румяна Петрова – директор на ПГТР и Велин Кременов ученик в XII клас.

КейбълКом ООД-Враца видео

Ученици и преподаватели от ПГТР посетиха Истанбул

Група ученици от Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство във Враца, придружени от директора на училището инж. Румяна Петрова и учителя по английски език Мариана Стефанова реализираха мобилност по проект “Put yourself in а refugee’s shoes”/ Постави се на мястото на един бежанец/ по програма Еразъм+ в истанбулското училище Ozel Ugur Anadolu Lisesi.

Това е третият краткосрочен обмен между страните, участници в  проекта – Италия,  Турция, Румъния, България и Португалия. Учениците от всяка страна партньор представиха своите презентации и видео записи по основната тема на срещата „Организиране на социални доброволчески дейности за принудените да имигрират“. По време на тази среща  учениците  работиха върху обобщаване на информацията,  разкази, снимки и статии, които ще бъдат  използвани за създаване  на  третия брой на списанието на проекта. Те представиха свои танци и традиционни ястия по време на срещата. Част от културната програма бе посещение в историческия център на Истанбул, музеят „Мадам Тюсо“, туристическото селище Полонезкьой, Bahçeşehir University и др.

Следващият четвърти краткосрочен обмен по проекта ще се състои в България в периода от 18-24 март 2018 година във Враца по време на честванията във връзка с 90- годишнината от създаването на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство.

Статия във вестник Враца Днес

Национално ученическо състезание в направление счетоводство

На 17 ноември 2017 година в СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов се проведе Национално ученическо състезание в направление счетоводство. В него взеха участие 93 ученици от цялата страна. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Враца беше представена от 4 ученички от    11 в клас с ръководител Ирена Димитровска-Андреева:

  • Анелия Любенова;
  • Габриела Нитоловска;
  • Евгения Евгениева;
  • Мариела Младенова;

Те трябваше да работят по три казуса: класифициране на активите и пасивите, приключване на счетоводни сметки и изготвяне на оборотна ведомост и контролна функция на счетоводството.

Ученичките се представиха отлично и получиха сертификати за участие. Те им дават право, след като завършат средно образование да се запишат за студенти в СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов по избрана от тях специалност.

 

ПГТР отбеляза световната седмица по предприемачество

На 14.11.2017 г. възпитаниците от 12 клас с професия „Търговски представител“, 11 и 10 клас с професия „Ресторантьор“  на ПГТР под ръководството на Йоана Томова-Вутова – учител администрация и управление и Явор Илиев – старши учител общообразователен предмет в гимназиален етап, за пореден път отбелязаха Световната седмица на предприемачество – 2017 г. Темата на открития урок-дискусия “ Мисли, вярвай, мечтай, рискувай “ предизвика интерес и вдъхнови младите хора да изложат своето мнение в областта на предприемачеството. Откритият урок-дискусия имаше за цел да мотивира младите хора да изследват потенциала си и да развият предприемаческо мислене и поведение; да ги насърчат да мислят глобално, да трупат знания и умения и нагласи за стартиране на собствен бизнес.

Обменени бяха идеи и стратегии между сформираните екипи от „Работилница – млад предприемач“. Те даваха решения по казуси, чрез които стъпиха в „обувките на предприемача“.

На инициативата присъстваха ученици, преподаватели,  инж. Румяна Петрова – Директор ПГТР, инж. Галина Генчева – ЗДУД в ПГТР,  които споделиха своето виждане за иновациите в предприемачеството.

Нека направим така, че  младите хора да развият предприемаческо мислене и поведение. Ние  успяхме да поставим началото. Дискусията беше приятна и ползотворна за всички, тъй като дадохме начален старт за развитие на инициативност и предприемчивост у младите хора.