Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Monthly Archives: август 2018

Елитна гимназия е шампион по проекти във Врачанско

ПГТР – УЧИЛИЩЕТО С НАЙ-МНОГО ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

 

На 15 август Центърът за развитие на човешките ресурси публикува резултатите от селекция по програма „Еразъм+“, „Ключова дейност 2“ „Стратегически партньорства, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, Покана за кандидатстване към 21/23 март 2018г.

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца спечели четири нови проекта: „LET’S USE ENERGY USEFULLY“ с координатор Италия, „Let’s save from oblivion“ и „BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE“ с координатори от Полша и „Правото на образование на бежанци и малко съпричастност“ с координатор от Турция. ПГТР е училището с най-много спечелени проекти в област Враца. СУ „В.Кънчов“ има три проекта в това направление, СУ „Хр.Ботев“ – два, СУ „Ив.Вазов“- два, СУ “Отец Паисий“ един, ПТГ – един, ДГ„Детска вселена“- един.

През април, 2018 ПГТР спечели и два нови проекта по „Ключова дейност 1“ по програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+“. Първият европейски проект е с партньор от Малага, Андалусия, Южна Испания „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Одобреното проектно предложение на ПГТР е на тема „Европейски опит за успешна кариера“. Одобрено е финансиране, благодарение на Хартата за мобилност в областта на ПОО,  която ПГТР спечели през 2017 година.  20 ученика, придружени от 2 учителя, ще проведат своята двуседмична практика на красивия морски бряг през следващото лято. Други 10 учителя ще усвоят нови методи на преподаване по същото време. Вторият проект по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ за мобилност на учители в Дъблин, Ирландия. Проектът е на тема „Преподаването в 21 век – компетентност, умения за общуване, креативност“.

Така новите проекти, които спечели ПГТР са общо шест. Поздравления за иновативните им идеи и новаторски подход н учителите от училището. Заслужена награда за неуморния им труд.

ОТНОВО СМЕ УЧИЛИЩЕТО С НАЙ-МНОГО СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ ВРАЦА! ВЕЧЕ ИМАМЕ И ДВА СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА ПО КА1 ЗА МОБИЛНОСТ НА 20 УЧЕНИКА С 2 ПРИДРУЖАВАЩИ УЧИТЕЛЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА 10 УЧИТЕЛЯ В МАЛАГА, ИСПАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА 3 УЧИТЕЛЯ В ДЪБЛИН, ИРЛАНДИЯ.
ШЕСТ НОВИ ПРОЕКТА ПО ЕРАЗЪМ+

 

Публикация във вестник Враца днес-16.08.2018г.

Публикация във вестник Конкурент-15.08.2018г.