Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Monthly Archives: септември 2018

Откриване на учебната 2018/2019г.

Ръководството на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца поздравява всички свои учители и ученици с предстоящата нова учебна година и ги кани на 17 септември от 9.00 часа в двора на училището за тържествено откриване на учебната година.
Българският учител е призван да дари на своите ученици един по-красив и хуманен свят, съществуващ в техните мисли и надежди, свят, изпълнен с любов и симпатия, озарен от светлината на откривателството и дръзновението. За този по-добър и цветен свят си заслужава да дадем силен старт на новата учебна година.
Заповядайте, скъпи ученици, в нашето иновативно училище ПГТР! Ние ще откликнем на вашата любознателност и чрез философията на съзиданието и богатството на нашия професионален опит ще ви помогнем да реализирате своите емоционални и интелектуални стремежи и мечти.

Важно за СФО

Всички ученици, които ще се обучават в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година, са длъжни да подадат заявление в канцеларията на ПГТР до 14.09.2018 г. за записване за новата учебна година.

Подбор за участие „Преподаването в 21 век – компетентност, умения за общуване, креативност“

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД  №РД 05-1207/11.06.2018 НА ДИРЕКТОРА НА ПГТР КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕРИ – УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

за участие в проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ КД 101 Мобилност на персонал в училищното образование „Преподаването в 21 век – компетентност, умения за общуване, креативност“, по договор за финансова подкрепа №2018-1-BG01-KA101-047011, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

 

Краен срок за подаване на документи 27.09.2018                        

Обява за подбор

още

Подбор за участие в проект по програма „Еразъм+“ -„Европейски опит за успешна кариера“

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД  №РД 05-1204/11.06.2018 НА ДИРЕКТОРА НА ПГТР КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕРИ – УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

за участие в проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ „Европейски опит за успешна кариера“, по договор за финансова подкрепа  2018-1-BG01-KA116-047124, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

 

Краен срок за подаване на документи 27.09.2018    

Кратка обява за подбор

още

 

ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

На 30 август 2018 година в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ се състоя официална церемония по награждаване на лауреатите в Петия международен конкурсИзвънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците–2018“. Организатори на форума са Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“, с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

Церемонията по награждаване бе открита от Председателя на Синдиката на българските учители д.и.н. Янка Такева. Министър Красимир Вълчев връчи наградите.  На награждаването присъстваха заместник-министрите Деница Сачева и инж. Таня Михайлова.

 

Награди получиха  Татяна Донева, главен учител, Маргарита Григорова и Ивка Николчова – старши учители в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр.Враца. Участие във форума взе и директорът на гимназията инж.Румяна Петрова.

 

Татяна Донева и Маргарита Ангелова Григорова са наградени в категорията „Специални награди на председателя на СБУ“ -„Извънкласна дейност I-XII клас“ за разработката им на тема „Извънкласните дейности – средство за социализация на децата със специални образователни потребности“.
Ивка Николчова и Татяна Донева имат индивидуални награди в категория „Искам думата“ за есе на тема „За по-хуманен и мирен свят“.

 

Престижните награди за пореден път доказаха, че в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство работят мотивирани и амбициозните преподаватели, които осъществяват активна, последователна и модерна образователна политика.