Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Daily Archives: май 29, 2019

Награди на Началника на РУО- Враца

Награди на Началника на РУО- Враца получиха главен учител Ирена Димитровска и Мариела Младенова от ПГТР Врацa. Наградите връчиха инж. Таня Михайлова, зам. министър в Министерство на образованието и науката и Галина Евденова, Началник на РУО – Враца.

 

Наградата за екипа на ПГТР първи реализирал дуална форма на обучение в област Враца

Регионално управление по образованието, Враца и Търговско-промишлената палата, Враца награждават ПГ по търговия и ресторантьорство за ползотворно сътрудничество за изграждане на регионален модел за базирано на работа обучение в училище. Наградата е за екипа на ПГТР първи реализирал дуална форма на обучение в област Враца. Благодаря на фирмите – партньори, сключили трудови договори с учениците от XI клас от ПГТР, Враца и учителите – методици в дуалната форма на обучение.

 

Награди на Кмета

Учител на годината -инж.Цветомира Иванова и ученик на годината – Мариела Младенова!