Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Daily Archives: септември 18, 2019

Откриване на учебната 2019/2020г.

По традиция отпразнувахме първия учебен ден под звуците на българския химн с шествия и цветя, училищни знамена и школски звънци. Нека открито и от сърце да изразим своята съпричастност към българското училище, към дейците на българския национален дух, да изразим любовта си към нашите деца и признателността към онези, на които сме поверили отговорността да ги водят в дългия път към знанието и зрелостта.
Няма по-висша ценност за всеки родител от това да даде добро възпитание на детето си. Затова българския учител е призван да дари на българските ученици един по-красив и хуманен свят, съществуващ в техните мисли и надежди, свят, изпълнен с любов и симпатия, озарен от светлината на откривателството и дръзновението. На всички учители и ученици, желая да бъдат здрави, отговорни в професията и учението, късметът да ги съпровожда, а успехите да се множат. Нека учебната година е спокойна, изпълнена с много успехи и радост от постигнатото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репортаж в РМ ТВ

Публикация във Враца днес

Семинар на тема: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си“

В периода от 12 до 14 септември 2019 г. в София се проведе семинар на тема: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си“. Целта на обучението беше запознаване с дейностите на Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост – EUIPO и възможностите за практическо приложение в учебния процес. Обучението включваше теория и практика, като през втория ден от семинара се проведоха практически упражнения и състезания, чрез които бяха представени знанията, придобити по време на теоретичната част. Участие в семинара взеха учители и ученици от 18 училища, в които се прилага обучение и работа в учебно-тренировъчни фирми. Представители от ПГТР – Враца бяха учениците от ІХг клас, специалност „Търговски представител” – Ивет Найденова и Елизабет Борисова, с ръководител г-жа Маринка Петрова. На провелото се на 13 и 14 септември 2019т. състезание, ученическите отбори представиха и защитиха правата си на собствен продукт с промишлен дизайн и търговска марка пред шестчленно жури от експерти на Патентното ведомство.
Ивет Найденова и нейният отбор ”Инфинити”заеха второ място, а Елизабет Борисова с отбор ”Viktory” се класираха на пето място.