Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Daily Archives: септември 20, 2019

Подаване на заявление за участие в проект в Римини, Италия

Във връзка с осъществяване на дейности по проект на по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз 2019-1-BG01- KA116-061533  „Компетенции, развитие, перспектива“ по  Ключова дейност 1       „Образователна мобилност   за   граждани“,  сектор   „Професионално         образование    и  обучение“, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз  ви уведомявам, че срокът за подаване на заявление за участие в проекта, в т.ч. и провеждане на мобилност в Римини, Италия в периода 28.06.2020 г- 11.07.2020г, изтича на 27.09.2019г.

Заявление ще намерите в канцеларията на училището.