Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Daily Archives: октомври 12, 2019

Международен ден на учителя

По повод днешния международен ден на учителя, 5 октомври, Ви срещаме с трима преподаватели от Враца, представители на различни поколения. И тримата са възпитаници на едно и също училище – Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца и работят в училището, в което са завършили своето средно образование. Всеки учител от по-младите колеги е благодарен на педагогическите умения и опит на по-възрастните си колеги – бивши негови преподаватели. Всички те днес споделят удоволетворението си от работата в педагогическия колектив на иновативната ПГТР.

Репортаж в РМ ТВ

Репортаж в РМ ТВ