Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Monthly Archives: септември 2020

Европейски ден на спорта в училище

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца се включи в инициативата „Европейски ден на спорта в училище“ #ESSD2020 на координиращата организация – BG Бъди активен #BeActive с допълнителни спортни игри в училище посветени на опазването на околната среда – игри #БезОтпадъци с фокус върху намаляване на отпадъците около нас и тяхното разделно събиране и рециклиране. По време на инициативата #ESSD2020 с учениците от IX A клас се проведе и беседа с училищен психолог на тема “Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата” за повишаване информираността относно значимостта на психичното здраве сред учениците и как физическата активност може да има положително въздействие върху психичното здраве и благоденствието, да придобият умения, комбинирайки поведение, мисли и емоции, използвани за преодоляване и справяне със стресиращи ситуации, така че да развият умения за справяне с гняв, тревожност, депресия, ниско самочувствие или самота. Учениците от IXг клас участваха в тренировка на живо в официалното събитие във Фейсбук от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив.

 

 

 

 

Проект „Национално меню“

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца е партньор по проект „Национално меню“ на Министерството на туризма и Университета по хранителни технологии. Този уникален проект цели разработването на българско национално меню със селекция от традиционни ястия и напитки и българското меню да се превърне в разпознаваем бранд.
Инж.Цветомира Иванова и Маргарита Григорова представят храните и напитките характерни за Северозапада.

16.09.2020г – Ден без загинали на пътя

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство , гр. Враца отбеляза, част от Европейската седмица на мобилността със следните дейности : старши учител Тошко Стоянов, сертифициран учител по Безопасност на движението по пътищата представи видео урок по темата и съвместно с училищния психолог проведоха беседа с участието на всички ученици от VIII класове. Учениците се запознаха с основните съвети за безопасност на движение по пътищата и с кампанията на Roadpol и МВР за 2020год., както и заедно показахме и разпространихме „Нулата“- символа за нула загинали при катастрофи на пътя. Всички участници в беседата подписаха декларация „Моето обещание“ под мотото „Остани жив! Пази живота!“.

Заявление за участие по проект по програма „Еразъм+“, Ница, Берлин, Дрогеда

Заявление за участие в селекция по проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ КД 101 „Мобилност на персонал в училищното образование“ проект 2020 „Да подготвим учениците за пазара на труда“ по договор 2020-1-BG01-KA101-078052, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София-номинирана агенция от Европейската комисия за България за мобилност в НИЦА, БЕРЛИН ИЛИ ДРОГЕДА – срок 25.09.2020.

Бланка на заявление

Подаване на заявления за участие в проект

За участие в проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ сектор   „Професионално  образование    и  обучение“ „Иновации и креативност за успешна кариера“  договор за финансова подкрепа  2020-1-BG01-KA116-078306, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз ви уведомявам, че срокът за подаване на заявления за участие в проекта е до 25.09.2020г.

 Заявление за ученици

Заявление за учители

Откриване на новата учебна година

Откриваме учебната година на 15.09.2020г. от 9.00 часа с ученици от VIII клас и новата паралелка XI клас.
Поканваме учениците от горните класове, както следва:
· IХ клас в 10.00ч.
· Х клас в 10.30ч.
· ХI клас в 11.00ч.
· ХIIклас в 11.30ч.

ДИРЕКТОР НА ПГТР ИНЖ. РУМЯНА ПЕТРОВА

График на пътуване – кликнете тук