Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Проект „Let’s salvage from oblivion“

В ПГТР открихме работата по проект „Let’s salvage from oblivion“ / „Да спасим от забвение“/ 2018-1-PL01-KA229-051216_4 с координатор Полша по програма „Еразъм+“, КА 229. Проектът „Да спасим от забвение“ ще бъде реализиран от три страни партньори: Полша, Португалия и България и ще продължи 24 месеца от 17-12-2018 до 16-12-2020. Основният резултат от проекта ще бъде педагогическата иновация „Да спасим от забвение“, изпълнявана от всички страни партньори, която ще бъде разделена на четири части:
I. Фолк танците като начин да опозная културата на Европа
II. Регионалната кухня като важен аспект на европейската култура
III. Обекти на европейското културно наследство
IV. Чужди езици – ключът към опознаването на културното наследство на Европа
Координатор по проекта е Татяна Стоянова. С културното наследство на България под закрилата на ЮНЕСКО ни запознаха ученичките на г-жа Диана Иванова – Иванина Василева и Гергана Василева. Трапезата за Бъдни вечер подготвиха учениците на г-жа Димитрана Захариева и инж.Надежда Тодорова. Пърформанс с общуване на чужди езици подготвиха учениците Златослав и Весел от иновативната 12 б паралелка под ръководството на Маргарита Григорова и Татяна Стоянова. Иновативната 11 б паралелка подготвиха викторина на английски език с представяне на празниците от българския обреден цикъл и традиционните ястия за празниците под ръководството на инж.Цветомира Иванова и г-жа Мариана Стефанова. Томислава и Любомира изпълниха народни песни с участието на г-жа Теодора Ицовска. Народните танци подготвиха г-жа Ивка Николчова и г-н Тошко Стоянов. Постери /плакати по проекта изготвиха над 20 ученика под ръководството на гжа Йоана Томова, инж.Христина Ценова, г-н Тошко Стоянов и инж.Галина Генчева. Празникът завърши с пожелания за успешна реализация на проекта, дегустация на ястията и кръшно българско хоро и с най-искрени пожелания за здраве, благополучие, истински приятели и много усмивки!

 

 

 

 

 

 

 

 

Репортаж в Кейбъл Ком

Публикация във вестник Враца днес