Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

1 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

ДНЕС Е 1 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!
На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. В този ден се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Сред имената на най-почитаните народни будители са Свети Иван Рилски, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Иван Вазов, Любен Каравелов.

Славата на пръв будител на нацията заслужено носи Паисий Хилендарски. Народът ни го знае и почита като Отец Паисий. В далечните времена преди повече от два века и половина, през 1762 г., Паисий Хилендарски написва своята „История Славянобългарска”. Негов пръв следовник е епископ Софроний Врачански. В трудни за българите времена, той пише книги за просвета и работи за политическо освобождение.

ДНЕС ВСИЧКИ ОБРЪЩАМЕ ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО, ЗА ДА ОТДАДЕМ ПОЧИТ НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК, ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК, НЕОФИТ РИЛСКИ, ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ХРИСТО БОТЕВ, ГЕОРГИ РАКОВСКИ, СТЕФАН КАРАДЖА, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, ИВАН ВАЗОВ, СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ, НАЙДЕН ГЕРОВ…
КАКВОТО И ДА СЕ НАПИШЕ ИЛИ КАЖЕ ЗА БУДИТЕЛИТЕ И ДИРЯТА, КОЯТО ВСЕКИ ОТ ТЯХ ОСТАВЯ В ИСТОРИЯТА НИ И ИЗРАСТВАНЕТО НИ КАТО НАЦИЯ, ЩЕ Е НЕДОСТАТЪЧНО. ВСЕКИ ОТ НАС НОСИ В СЪРЦЕТО СИ ПОНЕ ЕДИН ЗАВЕТ НА БОТЕВ, ВАЗОВ, КАРАВЕЛОВ, НА ЛЕВСКИ.

За първи път празникът се чества през 1909 г. в Пловдив. През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение на България, внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители.
От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. От 1922 до 1945 г. е общонационален празник. От 1945 г. празникът е отменен и след дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника.
1 ноември е ден на ЛИЧНА И ВСЕНАРОДНА ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ТЕЗИ, КОИТО В ТЪМНИТЕ ВЕКОВЕ, КОГАТО СВОБОДАТА НИ Е БИЛА САМОТЕН КОПНЕЖ, СА РАЗПРЪСКВАЛИ СВЕТЛИНАТА НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО.
КЪМ ТЕЗИ, КОИТО СА НИ СЪХРАНИЛИ КАТО НАРОД, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ГОРДЕЕ С ВЕКОВНАТА СИ ИСТОРИЯ, СЪС СЛАВНА КУЛТУРА И ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА.
ДНЕС Е ДЕНЯТ, В КОЙТО СЕ ОБРЪЩАМЕ И КЪМ НОВИТЕ БУДИТЕЛИ – ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ СЪБУДЯТ У ДЕЦАТА ЛЮБОПИТСТВОТО КЪМ ПОЗНАНИЕТО И КНИГИТЕ, КЪМ ИДЕАЛИТЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ.
МНОЗИНА ОЧАКВАТ ПАТЕТИЧНИ СЛОВА, НО УЧИТЕЛИТЕ ЗАСЛУЖАВАТ ПОВЕЧЕ.
ДНЕС ДАСКАЛЪТ НЕ Е ПЪРВИЯТ ЧОВЕК В СЕЛОТО, НЕ Е ТОЗИ, НА КОЙТО ВСИЧКИ ЦЕЛУВАТ РЪКА, ЗАЩОТО УЧИ ДЕЦАТА ИМ НА ПИСМО И ЧЕТМО. ДНЕС УЧИТЕЛЯТ ВСЕ ОЩЕ СЕ ЛУТА МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИ НЕВОЛИ И ПРЕКОМЕРНИ ОЧАКВАНИЯ НА ОБЩЕСТВОТО, ТЪРСЕЙКИ СВОБОДАТА СИ.
ДНЕС ОБАЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА ИМАМЕ НУЖДА ОТ УЧИТЕЛИ С ВЪЗРОЖДЕНСКО ВДЪХНОВЕНИЕ.
ДНЕС ЩЕ ОКИЧИМ ПАМЕТНИЦИТЕ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ С ЦВЕТЯТА.
ЩЕ СЕ ПРЕКЛОНИМ ПРЕД ДЕЛОТО НА УЧИТЕЛЯ – СЪВРЕМЕННИЯ БУДИТЕЛ, ЗА ДА НЕ УГАСНЕ ПЛАМЪКЪТ НА ЗНАНИЕТО В НЕГОВАТА КЛАСНА СТАЯ И В СЪРЦАТА НА НЕГОВИТЕ ДЕЦА!
ЗА ДА НИ ИМА И ЗАНАПРЕД ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА НАРОДНИЯ БУДИТЕЛ, КОЛЕГИ И УЧЕНИЦИ!