Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

admin

Национално ученическо състезание в направление счетоводство

На 17 ноември 2017 година в СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов се проведе Национално ученическо състезание в направление счетоводство. В него взеха участие 93 ученици от цялата страна. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Враца беше представена от 4 ученички от    11 в клас с ръководител Ирена Димитровска-Андреева:

  • Анелия Любенова;
  • Габриела Нитоловска;
  • Евгения Евгениева;
  • Мариела Младенова;

Те трябваше да работят по три казуса: класифициране на активите и пасивите, приключване на счетоводни сметки и изготвяне на оборотна ведомост и контролна функция на счетоводството.

Ученичките се представиха отлично и получиха сертификати за участие. Те им дават право, след като завършат средно образование да се запишат за студенти в СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов по избрана от тях специалност.

 

ПГТР отбеляза световната седмица по предприемачество

На 14.11.2017 г. възпитаниците от 12 клас с професия „Търговски представител“, 11 и 10 клас с професия „Ресторантьор“  на ПГТР под ръководството на Йоана Томова-Вутова – учител администрация и управление и Явор Илиев – старши учител общообразователен предмет в гимназиален етап, за пореден път отбелязаха Световната седмица на предприемачество – 2017 г. Темата на открития урок-дискусия “ Мисли, вярвай, мечтай, рискувай “ предизвика интерес и вдъхнови младите хора да изложат своето мнение в областта на предприемачеството. Откритият урок-дискусия имаше за цел да мотивира младите хора да изследват потенциала си и да развият предприемаческо мислене и поведение; да ги насърчат да мислят глобално, да трупат знания и умения и нагласи за стартиране на собствен бизнес.

Обменени бяха идеи и стратегии между сформираните екипи от „Работилница – млад предприемач“. Те даваха решения по казуси, чрез които стъпиха в „обувките на предприемача“.

На инициативата присъстваха ученици, преподаватели,  инж. Румяна Петрова – Директор ПГТР, инж. Галина Генчева – ЗДУД в ПГТР,  които споделиха своето виждане за иновациите в предприемачеството.

Нека направим така, че  младите хора да развият предприемаческо мислене и поведение. Ние  успяхме да поставим началото. Дискусията беше приятна и ползотворна за всички, тъй като дадохме начален старт за развитие на инициативност и предприемчивост у младите хора.

Мениджър за един ден

За поредна година Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Враца се включи в инициативата “Мениджър за един ден”. Това е една от най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България. Тя се провежда ежегодно и в над 100 държави по целия свят. В нея винаги се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот. Тези лидери дават начало на професионалната реализация на хиляди ученици по целия свят, а в замяна получават удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора. Инициативата е предназначена за ученици от края на гимназиалния курс и за студенти от първите години на университета.

Организирането на “Мениджър за един ден” е в пълен синхрон с образователната политика, провеждана от Европейския Съюз – образованието да бъде все повече с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.

От ПГТР Враца бяха избрани следните ученици:

Борислав Борисов – Управител на Хипермаркет „Технополис“ Враца;

Евгения Евгениева – Заместник кмет „Устройство на териотрията, строителство и обществени поръчки“ на Община Враца;

Габриела Нитоловска – Главен архитект на Община Враца;

Анелия Любенова – Директор на ПГТР Враца;

Мариела Младенова – Заместник директор по учебната дейност на ПГТР Враца

Центърът за развитие на човешките ресурси, София обяви училища и институции в страната придобили „Харта за мобилност“

Центърът за развитие на човешките ресурси, София обяви училища и институции в страната придобили „Харта за мобилност“ в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство е едно от класираните девет училища по покана за кандидатстване 17.05.2017г.
Хартата за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“ има за цел да насърчи организациите, които са постигнали резултати с доказано качество при организирането на мобилност за учащи и персонал в областта на професионалното образование и обучение, да развият допълнително своите европейски стратегии за интернационализиране. Европейското интернационализиране не е просто допълване на обучението в друга държава по програмата „Еразъм +“ чрез включване на висококачествени дейности, свързани с мобилността, в учебните програми. То включва и развиване на международни подходи в изпращащата организация, например чрез създаване на мрежа контакти с органите в други държави, чрез насърчаване на изучаването на чужди езици и и чрез разширяване на перспективата отвъд националните подходи в областта на ПОО.
Получената акредитация от ПГТР, Враца, дава право гимназията да кандидатства с проектни предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ и е с валидност 2018г.-2020г.
Придобиването на „Харта за мобилност“ в областта на ПОО ще предостави на ПГТР, Враца възможността да кандидатства по опростен начин по Ключова дейност 1 „Мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение“ от 2018 г.
„Харта за мобилност“ е апогей в политиката на интернационализацията на училището. Това е управленски подход в ПГТР, при който дейностите, свързани с международно сътрудничество престават да бъдат изолирани в рамките на един клас или общност и се превръщат в приоритет и част от всички дейности, осъществявани в рамките на училището, а именно преподаване, учене, ученици, учители и администрация, мобилности, академично обслужване и създаване на благоприятна за развитие мултикултурна среда за работа, обучение и общуване.
ПГТР от 2017-2018г. е и иновативно училище от списъка, одобрен от Министерски съвет, по предложение на Министерство на образованието. Едно от шестте иновативни училища в област Враца.
Високите резултати са релевантни на отговорните и високо професионални действия на учители и ученици от училището.

Важно за СФО

В срок до 18 октомври се подават заявления за ноемврийска сесия от ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, в канцеларията на ПГТР. Сесията започна от 07.11.2017 г.

Честита нова учебна година

Честита нова учебна година, ученици и учители от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – едно от 6-те иновативни училища в област Враца! Скъпи колеги! Желая ви здраве, творческа свобода и дълголетие, многобройни детски усмивки и искрената обич и уважение на ученици и родители! Все така възрожденски водете нашите деца към света на знанието и просветлението.

инж.Румяна Петрова – директор на ПГТР

Важно за СФО

Всички ученици, които ще се обучават в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година, са длъжни да подадат заявление в канцеларията на ПГТР до 14.09.2017 г.

Новата учебна година ще открием на 15 септември от 9.00 часа

Скъпи ученици,

Тържествено ще открием новата учебна 2017/2018 година на 15 септември от 9.00 часа. Заповядайте!

ДИРЕКТОР НА ПГТР ВРАЦА

ИНЖ.РУМЯНА ПЕТРОВА

               

             КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ  И КЛАСНИ СТАИ

                                   през 2017/2018 учебна година

КЛАС 

 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ професия

специалност

    класна стая етаж
VIII A Татяна Любенова Донева готвач 20 II
VIII Б Миглена Колева

 

кетъринг 21 II
VIII B Николай Вълов Иванов РАБОТНИК В КУХНЯ 11 I
ІX  А Диана Веселинова Иванова готвач 22 II
ІX  Б Цветана Паралюзова

 

кетъринг 23 II
ІX  В Маринка Георгиева Петрова търговски представител 31 III
ІX  Г Маргарита Ангелова Григорова РАБОТНИК В КУХНЯ 12 I
 X А Ивка Георгиева Николчова готвач 32 III
 X  Б Огнян Горанов Николов кетъринг 33 III
 X  В Боряна Ангелова Николова хляб/месо 34 III
 X  Г Христина Николова Ценова РАБОТНИК В КУХНЯ 20 II
XІ А Цветомира Валериева Иванова готвач 35 III
XІ Б Тодор Иванов Тодоров кетъринг 36 III
XІ В Ирена Емилова Димитровска-Андреева търговски представител 37 III
XІІ А Мариана Иванова  Стефанова готвач 43 IV
XІІ Б Димитрана Захариева-Вълчова

 

готвач 47 IV
 XІІ В Петя ЛукяноваЯнчик

 

кетъринг 42 IV
XІІ Г Явор Димитров Илиев търговски представител 41 IV