Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

admin

ПГТР е включена в списъка на МОН за иновативни училища

В деня на Враца 1 юни дойде прекрасна новина: ПГТР е включена в списъка на МОН за иновативни училища /проект/. Честито, колеги и ученици!
33 оценители, членове на Комисията за иновативните училища, са разгледали и оценили 207 училищни проекта при спазване на процедурата, определена в Правилата за организация на дейността на Комисията. За включване в Списъка на иновативните училища в Република България те са определили 185 училища от цяла България, които ще постигнат подобряване на качеството на образованието чрез иновации. Министърът на образованието ще предложи на Министерския съвет да приеме проектът на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за 2017/2018 година. Това е признание за качество за работа в училище.

Статия във вестник „Зов“

Тържествено отбелязване на Денят на българската просвета и култура и славянската писменост

В Деня на българската просвета и култура и славянската писменост кметът на община Враца – Калин Каменов връчи наградата „Колектив на годината“ на екипа на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорствo и наградата „Учител на годината“ на Ирена Димитровска-Андреева от ПГТР – Враца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск 2017 г.

Прекрасните абитуриенти на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство празнуваха на 20.05.2017 г. в ресторант „Хемус“своята бална вечер. Много усмивки и настроение озаряваше лицата им. Директора на училището инж. Румяна Петрова ги поздрави и им пожела много успехи в живота.

Статия вестник „Конкурент“

Важно за XII клас

На 18.05.2017г. учениците, които са подали заявление  и са допуснати до ДЗИ,  да се явят в канцеларията на ПГТР, за да си получат бележките, с които ще се явяват на изпит!

Професионален празник на библиотекарите

На 11.05.2017 г. беше отбелязан Денят на библиотеката с коктейл в Ритуалната зала на Община Враца.
На празника присъстваха кметът на Община Враца Калин Каменов, зам. кметът по хуманитарни дейности Петя Долапчиева, експерти от общинска администрация, както и библиотечни специалисти от Област Враца.

 

Модернизиране на Дуалното обучение

На 09.05.2017 г. беше проведен семинар в изпълнение на проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение“. По време на семинара е представен опита на Германия и Австрия в Дуалното обучение. Кетъринга на събитието е осъществен от ученици на ПГТР.

УП „Лукс ауто” ООД се класира на първо място в конкурса „Най-добър дигитален маркетинг”

ПГТР Враца взе участие в ХХ Международен панаир на учебните предприятия ТФ ФЕСТ 2017 „Млад предприемач” в Пловдив от 26 до 28 април 2017 година. Гимназията беше представена от Учебно предприятие „Лукс ауто” ООД с ръководител Ирена Димитровска-Андреева и представители от фирмата: Борислав Борисов – Управител, Мартин Михайлов – Системен администратор и Георги Георгиев – Ръководител човешки ресурси. До участие в панаира бяха допуснати 134 фирми от страната и чужбина. Учебното предприятие на ПГТР беше единственият представител от област Враца.

По време на панаира фирмата сключи много сделки, както с физически лица гости на панаира, така и с други учебни предприятия.

УП „Лукс ауто” ООД се класира на първо място в конкурса „Най-добър дигитален маркетинг” на Сайт медия. Участието в конкурса се проведе на три етапа: разработване на годишна стратегия за дигитален маркетинг, онлайн реклама  и събеседване с представителите на фирмата

Ден на професиите

Първи по рода си ден на професиите се проведе във Враца. Инициативата е на Регионално управление на образованието, съвместно с Търговско-промишлената палата и Центъра за кариерно ориентиране. Целта е да се запознаят учениците с най-търсените професии в региона.

Римекс ТВ видео

Кабелна телевизия Враца видео

Панаир на образованието

Днес, Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство представи уменията си пред жителите на гр. Враца. Учениците запознаха бъдещите ученици с предлаганите професии в училището след VII и VIII клас.

ПГТР разполага с модернизирана учебна база – две учебни кухни, един учебен ресторант, три компютърни кабинета, библиотека, фитнес център, ремонтиран физкултурен салон и просторна аула за празници, срещи и семинари. Всички учители имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни професионални квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците получават  стипендия по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други населени места ползват безплатен транспорт.

ПРИЕМ В VIII КЛАС

Професия: „Икономист“ Специалност: „Търговия“- дуална форма/обучение чрез работа/ Учениците провеждат учебна и производствена практика в големи търговски вериги и получават работна заплата в ХI и ХII.

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“

Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“

Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.

ПРИЕМ В IХ КЛАС

Професия: „Търговски представител“ Специалност: „Търговия на едро и дребно“

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“

Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“, Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.

Образци на документи

Образци на документи за участие в проект №2016-1-BG01-KA102-023414 на тема „Образователни практики и инициативи в туризмаII – О.П.И.Т II“ за Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение /ПОО/. Учениците, които ще подават документи да свалят и попълнат образците до 21.04.2017 г.

CV образец

Заявление