Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

Училище за най-добрите

Get Adobe Flash player

9 май-Ден на Европа

Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и единството в Европа. Всяка година хиляди хора участват в посещения, дебати, концерти и други събития, които са посветени на Деня на Европа и имат за цел да се повиши осведомеността за Съюза. В ПГТР сме инициирали редица дейности: игра/тест „Познаваме ли Европа. Правата ми на европейски гражданин“, изготвяне на брошури и др. информационни материали за Европейския съюз, правата ни при пътуване, почивка, работа и учене в рамките на Общността. По случай Деня на победата, който се отбелязва в Русия – споделяне на клипове на руски революционни песни за победата – текст и/или музика и споделяне на клипове – военната музика на рок групата от Русия„Любе“. Проведохме учебен час – дискусия „Деня на Европа“ за историята на ЕС и членството на България в съюза и конкурси за презентация „Деня на Европа“, колажи – девиз, знаме, символи на ЕС, колажи – велики спортисти на ЕС, както и конкурс за рисунка/колаж „Аз рисувам Европа“. Ученичката Ивет Найденова любител фотограф представи.“Европа в моя обектив“.Проведохме кулинарно състезание със снимки „Европейска кухня“. Учениците от ПГТР изготвиха презентации на тема „Европейска кухня“. Училищният психолог направи интервю с ученика Станислав Тодоров – победител в международния конкурс „Моето приключение с Европас“.

 

 

 

Видео „Европейска кухня“

Видео „Изявени спортисти“

Отбелязване на 9 май-видео

Интервю със Станислав –  победител в международния конкурс „Моето приключение с Европас“. Наградата е връчена лично от Мария Габриел.

 

 

 

6 май-Ден на храбростта

На 6 май, отдавайки почит на свети Великомъченик Георги Победоносец, празнуваме и деня на храбростта и празника на българската армия. По повод този светъл християнски празник учителският колектив на ПГТР обяви  кулинарно състезание – фотоконкурс със снимки „Традициите на Гергьовден“  и кулинарно състезание – тест  „Традициите на Гергьовден“.

Презентация Ивета Тотьова XIIб клас

Ястия за Гергьовден Мария Стоянова IXа

 

 

Майски празници в ПГТР

Учителският колектив на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство на свое онлайн заседание  в платформата за електронно обучение MOODLE прие календар на извънкласните дистанционни дейности  през месец май в отговор на своето призвание да възпитава в ценности, родолюбие и духовност. Ще дадем простор на инициативата и таланта на нашите ученици.

Статия във Враца днес

1 май – Ден на труда

ПГТР обяви конкурс – живопис и/или графика „МОЯТА БЪЛГАРИЯ“ в чест на Международния ден на труда – със свободна ръка /фотоконкурс/ или с електронните инструменти за рисуване с подходящи графични редактори на компютъра.
ЧЕСТИТ 1 МАЙ – Денят на труда и на международната работническа солидарност!

Безплатни образователни онлайн ресурси

Безплатни образователни онлайн ресурси

Безплатни ресурси на български език 

Обръщение на Началника на РУО – Враца във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

  • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
  • Насърчавайте детето да бъде активно.
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
  • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
  • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Посещение в Бюро по труда, гр. Враца

Ученици от професия: „Търговски представител“ посетиха Бюро по труда Враца придружени от преподавателите Маринка Петрова и Ирена Андреева-Димитровска. Те проведоха час по предмета Учебно-тренировъчна фирма. Те бяха посрещнати от експерти от БТ и лично Началника на БТ Маргарита Ангелова, които отговаряха на въпросите на учениците.