Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

Училище за най-добрите

Get Adobe Flash player

Модернизиране на Дуалното обучение

На 09.05.2017 г. беше проведен семинар в изпълнение на проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение“. По време на семинара е представен опита на Германия и Австрия в Дуалното обучение. Кетъринга на събитието е осъществен от ученици на ПГТР.

УП „Лукс ауто” ООД се класира на първо място в конкурса „Най-добър дигитален маркетинг”

ПГТР Враца взе участие в ХХ Международен панаир на учебните предприятия ТФ ФЕСТ 2017 „Млад предприемач” в Пловдив от 26 до 28 април 2017 година. Гимназията беше представена от Учебно предприятие „Лукс ауто” ООД с ръководител Ирена Димитровска-Андреева и представители от фирмата: Борислав Борисов – Управител, Мартин Михайлов – Системен администратор и Георги Георгиев – Ръководител човешки ресурси. До участие в панаира бяха допуснати 134 фирми от страната и чужбина. Учебното предприятие на ПГТР беше единственият представител от област Враца.

По време на панаира фирмата сключи много сделки, както с физически лица гости на панаира, така и с други учебни предприятия.

УП „Лукс ауто” ООД се класира на първо място в конкурса „Най-добър дигитален маркетинг” на Сайт медия. Участието в конкурса се проведе на три етапа: разработване на годишна стратегия за дигитален маркетинг, онлайн реклама  и събеседване с представителите на фирмата

Ден на професиите

Първи по рода си ден на професиите се проведе във Враца. Инициативата е на Регионално управление на образованието, съвместно с Търговско-промишлената палата и Центъра за кариерно ориентиране. Целта е да се запознаят учениците с най-търсените професии в региона.

Римекс ТВ видео

Кабелна телевизия Враца видео

Панаир на образованието

Днес, Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство представи уменията си пред жителите на гр. Враца. Учениците запознаха бъдещите ученици с предлаганите професии в училището след VII и VIII клас.

ПГТР разполага с модернизирана учебна база – две учебни кухни, един учебен ресторант, три компютърни кабинета, библиотека, фитнес център, ремонтиран физкултурен салон и просторна аула за празници, срещи и семинари. Всички учители имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни професионални квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците получават  стипендия по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други населени места ползват безплатен транспорт.

ПРИЕМ В VIII КЛАС

Професия: „Икономист“ Специалност: „Търговия“- дуална форма/обучение чрез работа/ Учениците провеждат учебна и производствена практика в големи търговски вериги и получават работна заплата в ХI и ХII.

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“

Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“

Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.

ПРИЕМ В IХ КЛАС

Професия: „Търговски представител“ Специалност: „Търговия на едро и дребно“

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“

Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“, Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.

Образци на документи

Образци на документи за участие в проект №2016-1-BG01-KA102-023414 на тема „Образователни практики и инициативи в туризмаII – О.П.И.Т II“ за Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение /ПОО/. Учениците, които ще подават документи да свалят и попълнат образците до 21.04.2017 г.

CV образец

Заявление

 

Прием 2017/2018 г.

ПГТР разполага с модернизирана учебна база – две учебни кухни, един учебен ресторант, три компютърни кабинета, библиотека, фитнес център, ремонтиран физкултурен салон и просторна аула за празници, срещи и семинари. Всички учители имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни професионални квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците получават  стипендия по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други населени места ползват безплатен транспорт.

ПРИЕМ В VIII КЛАС

Професия: „Икономист“ Специалност: „Търговия“- дуална форма/обучение чрез работа/ Учениците провеждат учебна и производствена практика в големи търговски вериги и получават работна заплата в ХI и ХII.

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“

Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“

Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.

ПРИЕМ В IХ КЛАС

Професия: „Търговски представител“ Специалност: „Търговия на едро и дребно“

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“

Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“, Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.

 

Учениците от ПГТР се реализират изключително успешно на пазара на труда още по време на обучението си, както и продължават образованието си във висши учебни заведения.

Зоново първенство по бадминтон

На 04.04.2017 г. се проведе зоново първенство по бадминтон в гр. Оряхово. Учениците Здравко Василев, Венцислав Василев, Стоян Иванов и Исус Маринов се класираха на второ място.

 

Подаване на документи за участие в проект

Скъпи ученици,

Уведомявам Ви, че откривам процедура за подаване на документи за участие в проект №2016-1-BG01-KA102-023414 на тема „Образователни практики и инициативи в туризмаII – О.П.И.Т II“ за Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение /ПОО/. Проектът е спечелен от консорциум в състав ПГ по търговия и ресторантьорство, Враца, Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков, Професионална гимназия по туризъм „Н.Й.Вапцаров”, гр. Кюстендил и Сдружение ”Български Младежки Форум”, обл. Видин, общ. Белоградчик, с. Върбово. Продължителността на проекта е  01 Юни 2016 г. – 30 Ноември 2017 г. Партньор е професионално училище по туризъм от Гърция, полуостров Халкидики.

 

Документи се приемат в деловодството на училището в периода 04.04.2017 -21.04.2017г. от ученици в 9,10 и 11 клас, както следва:

1) Заявление за участие, придружено с мотивационно писмо и актуална автобиография.

2) Писмено съгласие на родител за потенциално бъдещо участие в мобилността

Критерии за подбор

Предварителният подбор на учениците  ще се реализира според конкретни критерии, обсъдени и одобрени съвместно между екипите по проекта от участващите гимназии и БМФ:

1) Добри резултати по предметите по професионална подготовка, които ще бъдат застъпени в практиката.

2) Заинтересованост към проекта и желание за работата в реални условия.

3) Добра теоретична и езикова подготовка (по английски език).

4) Комуникативност и умения за работа в екип.

 

Допълнителни критерии за селекция ще бъдат сбор от показателите:

1) Среден успех от предходен клас;

2) Текущ среден успех от оценките по всички учебни предмети от поне 4.00;

3) Предимство е владеенето на гръцки или втори чужд език;

 

В случай на равен брой точки на кандидатите се взима предвид активното присъствие в живота на гимназията – ученически съвет, училищни мероприятия и др. Чрез тази процедура, освен прозрачност се цели максимално доближаване на селекцията на участниците в мобилността до реалните условия при търсене и кандидатстване за работа.

Предварителна подготовка

  • Културната подготовка 30 учебни часа
  • Практическата подготовка 60 учебни часа
  • Езиково обучение 120 учебни часа

Провеждане на практиката от 01.10.2017-14.10.2017 вкл.

 

 

Световната седмица на парите

 

 

 

 

 

 

 

(Global Money Week) е инициатива, организирана от Child & Youth Finance International в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD). Тя цели да увеличи финансовата грамотност и достъпа до финансови услуги за децата и младежите по цял свят, да научат повече за парите, спестяването, създаването на умения за работа и предприемачеството. В рамките на Седмицата, на 29.03.2017 г. в ПГТР – Враца  се проведе комплексен урок по Финанси, Психология и Чужд език по професията – английски от г-жа Маринка  Петрова, г-жа Мариана Стефанова и г-н Явор Илиев с ученици от Х а, специалност „Готвач“, ХI „г“ и ХII „в“ класове, специалност „Търговия на едро и дребно“ под мотото на инициативата „УЧИ! СПЕСТЯВАЙ! ПЕЧЕЛИ!“.

Г-жа Маринка Петрова представи презентация на тема „Инвестиционни златни и сребърни монети“,  разказа любопитни факти за парите, за новите, съвременни методи за инвестиране и печелене на пари. Ученикът Борислав Борисов разказа за произхода на спестовните касички, за тяхното разнообразие и провокира участниците да разсъждават за спестовността от психологическа гледна точка. Беше подредена изложба от разнообразни спестовни касички на учениците от училището.

Кристина Виделова и Анастасия Врачовска  , ученички от ХII “в“ клас представиха  на английски език презентация на тема „Pocket money. Prices. Payment. “.

Гостите и участниците  се включиха и в организираните от JA България национални и световни  състезания  за селфи и снимка със спестовна касичка.