Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

Училище за най-добрите

Get Adobe Flash player

Важно за СФО

Всички ученици, които ще се обучават в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година, са длъжни да подадат заявление в канцеларията на ПГТР до 14.09.2018 г. за записване за новата учебна година.

Подбор за участие „Преподаването в 21 век – компетентност, умения за общуване, креативност“

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД  №РД 05-1207/11.06.2018 НА ДИРЕКТОРА НА ПГТР КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕРИ – УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

за участие в проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ КД 101 Мобилност на персонал в училищното образование „Преподаването в 21 век – компетентност, умения за общуване, креативност“, по договор за финансова подкрепа №2018-1-BG01-KA101-047011, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

 

Краен срок за подаване на документи 27.09.2018                        

Обява за подбор

още

Подбор за участие в проект по програма „Еразъм+“ -„Европейски опит за успешна кариера“

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД  №РД 05-1204/11.06.2018 НА ДИРЕКТОРА НА ПГТР КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕРИ – УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

за участие в проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ „Европейски опит за успешна кариера“, по договор за финансова подкрепа  2018-1-BG01-KA116-047124, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

 

Краен срок за подаване на документи 27.09.2018    

Кратка обява за подбор

още

 

ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

На 30 август 2018 година в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ се състоя официална церемония по награждаване на лауреатите в Петия международен конкурсИзвънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците–2018“. Организатори на форума са Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“, с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

Церемонията по награждаване бе открита от Председателя на Синдиката на българските учители д.и.н. Янка Такева. Министър Красимир Вълчев връчи наградите.  На награждаването присъстваха заместник-министрите Деница Сачева и инж. Таня Михайлова.

 

Награди получиха  Татяна Донева, главен учител, Маргарита Григорова и Ивка Николчова – старши учители в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр.Враца. Участие във форума взе и директорът на гимназията инж.Румяна Петрова.

 

Татяна Донева и Маргарита Ангелова Григорова са наградени в категорията „Специални награди на председателя на СБУ“ -„Извънкласна дейност I-XII клас“ за разработката им на тема „Извънкласните дейности – средство за социализация на децата със специални образователни потребности“.
Ивка Николчова и Татяна Донева имат индивидуални награди в категория „Искам думата“ за есе на тема „За по-хуманен и мирен свят“.

 

Престижните награди за пореден път доказаха, че в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство работят мотивирани и амбициозните преподаватели, които осъществяват активна, последователна и модерна образователна политика.

Елитна гимназия е шампион по проекти във Врачанско

ПГТР – УЧИЛИЩЕТО С НАЙ-МНОГО ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

 

На 15 август Центърът за развитие на човешките ресурси публикува резултатите от селекция по програма „Еразъм+“, „Ключова дейност 2“ „Стратегически партньорства, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, Покана за кандидатстване към 21/23 март 2018г.

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца спечели четири нови проекта: „LET’S USE ENERGY USEFULLY“ с координатор Италия, „Let’s save from oblivion“ и „BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE“ с координатори от Полша и „Правото на образование на бежанци и малко съпричастност“ с координатор от Турция. ПГТР е училището с най-много спечелени проекти в област Враца. СУ „В.Кънчов“ има три проекта в това направление, СУ „Хр.Ботев“ – два, СУ „Ив.Вазов“- два, СУ “Отец Паисий“ един, ПТГ – един, ДГ„Детска вселена“- един.

През април, 2018 ПГТР спечели и два нови проекта по „Ключова дейност 1“ по програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+“. Първият европейски проект е с партньор от Малага, Андалусия, Южна Испания „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Одобреното проектно предложение на ПГТР е на тема „Европейски опит за успешна кариера“. Одобрено е финансиране, благодарение на Хартата за мобилност в областта на ПОО,  която ПГТР спечели през 2017 година.  20 ученика, придружени от 2 учителя, ще проведат своята двуседмична практика на красивия морски бряг през следващото лято. Други 10 учителя ще усвоят нови методи на преподаване по същото време. Вторият проект по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ за мобилност на учители в Дъблин, Ирландия. Проектът е на тема „Преподаването в 21 век – компетентност, умения за общуване, креативност“.

Така новите проекти, които спечели ПГТР са общо шест. Поздравления за иновативните им идеи и новаторски подход н учителите от училището. Заслужена награда за неуморния им труд.

ОТНОВО СМЕ УЧИЛИЩЕТО С НАЙ-МНОГО СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ ВРАЦА! ВЕЧЕ ИМАМЕ И ДВА СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА ПО КА1 ЗА МОБИЛНОСТ НА 20 УЧЕНИКА С 2 ПРИДРУЖАВАЩИ УЧИТЕЛЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА 10 УЧИТЕЛЯ В МАЛАГА, ИСПАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА 3 УЧИТЕЛЯ В ДЪБЛИН, ИРЛАНДИЯ.
ШЕСТ НОВИ ПРОЕКТА ПО ЕРАЗЪМ+

 

Публикация във вестник Враца днес-16.08.2018г.

Публикация във вестник Конкурент-15.08.2018г.

Вашият правилен избор е Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца.
Предлагаме професиите Готвач, Ресторантьор – Кетъринг, Техник –технолог в хранително-вкусовата промишленост, Търговски представител.
ПГТР е носител на наградата на Кмета на Община Враца за 2018 година за „Екип за иновативно бинарно обучение по кетъринг“, а директорът на училището получи най-високото почетно отличие на Министерство на образованието и науката „Неофит Рилски“ за трети път.
Заповядайте в ПГТР, за да осъществим мечтите ви!

Социални иновации

Два екипа от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца вложиха усилие и старание да представят своите иновативни социални идеи и бяха класирани да продължат участие за втори етап от международното състезание „Социални иновации“, което се организира от Джуниър Ачийвмънт България и се реализира с подкрепата на NN България. В първия етап на състезанието са представени 46 екипни предложения за създаване на социален бизнес от общо 32 училища в 22 населени места. Във втория етап продължиха участие 18 екипни предложения, в т.ч. и двата екипа от ПГТР, Враца: „Be eco smart“ с ръководител старши учител Маринка Петрова и учениците Биляна Лиловска, Кристина Бардарска, Мартина Георгиева и Цветослава Петрова и „The team“ с с ръководител старши учител Ирена Димитровска-Андреева с учениците Евгения Евгениева, Габриела Нитоловска и Мариела Младенова
От 18 екипни предложения достигнали втори етап на състезанието до финалния трети етап са допуснати да продължат 9 ОТБОРА ОТ ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ 46 ЕКИПНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, измежду които и ДВАТА ОТБОРА ОТ ПГТР, ВРАЦА. ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ НА КОЛЕГИТЕ МАРИНКА ПЕТРОВА /РУСЕВА/ И ИРЕНА ДИМИТРОВСКА И УЧЕНИЦИТЕ ИМ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „Социални иновации“.

Награда от Кмета на Община Враца

Награда от Кмета на Община Враца за екипа за иновативно бинарно обучение по кетъринг от ПГТР Враца! Екипът на новаторите-педагози Татяна Стоянова, инж. Галина Генчева и Маргарита Григорова.

 

 

 

 

Репортаж в Римекс

 

 

Майстор-готвачи и ученици на ПГТР направиха кулинарна демонстрация

Днес, 13.05.2018, ПГТР има слънчев празник! Ние днес не сме на състезание, а на хепънинг! Посрещнахме звездни гости, както подобава на едно иновативно училище!
Учениците и учителите от ПГТР решихме по нестандартен начин да представим своето училище пред бъдещите си ученици и техните родители, както и пред гражданството на Враца.
И организирахме хепънинг. Под майското слънце потърсихме не просто провокация, а заиграване с публиката и въвличането и в самия художествен процес. Идеята ни бе да размием границите между артистичния акт и ежедневния живот и взаимното им проникване. В пърформанси се изразихме. Провокирахме дискусии. Въвлекохме участниците в празника да участват във викторини и състезания. Целта на хепънинга бе участници и зрители да се слеят, създавайки го заедно.

С днешния хепънинг ние искахме да открехнем вратата на седмокласниците към професиите в нашето училище – професия Готвач, професия Ресторантьор, професия Техник-технолог в ХВП, професия Търговски представител. За да ни подкрепят в защита на професионалното средно образование днес с нас бяха шеф Любомир Тодоров, бивш възпитаник на гимназията и неговите приятели – популярни лица от телевизионните формати: шеф Борис Петров от VIP Brother и Светлана Илиева от Hell’s kitchen България. Не показахме гурме изкуство. Организирахме състезание по бързо сервиране, Workshops по приготвяне на палачинки, скара, коктейли, плодови и сладкарски изкушения. Демонстрирахме умения в сгъването на салфетки. Представихме игри на открито, Karaoke Show, ателие по народни танци.
А на празник на открито накъде без традиционната българска скара и музика. Тропнахме и кръшно българско хорце!
Атракцията на празника бе приготвянето на Балканска кавърма на тиган. Тиганът е с диаметър 1,70 метра и може да нахрани 1000 човека. Звездните ни гости бяха част от празника като наши учители в професията, жури. Съветваха, поощряваха.
Гости на хепънинга бяха инж.Петя Аврамова – народен представител, Калин Каменов – кмет на Община Враца, Малина Николова – областен управител на Област Враца, Галина Евденова – началник на РУО-Враца, Таня Георгиева – председател на комисията по образование в Общински съвет Враца, доц.Момчил Антов от СА „Д.А.Ценов“, Свищов, Владилен Кръстев – ресторантьор, собственик на „Тракийска прицеса“, Тихомир Тошев – кмет на с.Челопек и др.
Днешния ден бе празник за учениците от училището и гостите, изпълнили училищния двор.

Статия в Булнюз

Статия във вестник Конкурент

Репортаж в КейбълКом Враца

Европейски ден на професиите

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство представи професията „Барман“ на 10.05.2018г. в читалище „Развитие“. Специално за всички гости на събитието, учениците приготвят на място атрактивни коктейли, които всеки може да опита.

Публикация във вестник Враца днес