Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Важно за учениците в самостоятелна форма на обучение

Заявления на учениците в СФО за сесия януари ще се приемат до 21.12.2020г., в канцеларията на ПГТР.