Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Важно за учениците обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

Заявления на учениците в самостоятелна форма на обучение ще се приемат до 14.09.2021г. в канцеларията на ПГТР.