Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Важно за учениците обучаващи се в СФО

Заявления на учениците в самостоятелна форма на обучение, за сесия ноември, ще се приемат до 12.10.2021г. в канцеларията на ПГТР. Сесията ще започне на 02.11.2021 г.