Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Виртуална мобилност по проект „LET’S USE ENERGY USEFULLY“

Първи ден виртуална мобилност по проект „LET’S USE ENERGY USEFULLY“ 2018-1-IT02-KA229-048029_3 с партньори от Турция, Португалия, Унгария, България и Италия. Координатор от българска страна е колегата Ивка Николчова.