Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Безопасност на движението по пътищата

Анкетна карта

Как да опазим децата на пътя

Правила за безопасно движение на пътя

Годишна план-програма по БДП

Бюлетин БДП

 В рамките на европейската инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя“, игра-тест „Без грешки на пътя“, насочена към подобряване знанията и уменията на децата по пътна безопасност се обединяват организации за безопасност на движението по пътищата, държавни органи, застрахователни асоциации и образователни институции от Австрия, България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Участници в инициативата от българска страна са Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (БАБДП), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Гаранционният фонд (ГФ).

Като част от дейностите, посветени на инициативата, Асоциацията на българските застрахователи, съвместно с Гаранционния фонд, са разработили образователен онлайн тест по пътна безопасност за деца „Без грешки на пътя“, достъпен чрез интернет страница на АБЗ: www.abz.bg.

Ученици от VIII а клас на ПГТР решиха теста отлично, без нито една грешка под ръководството на техният преподавател по БДП Тошко Стоянов.

В теста, чрез картинки, са представени 10 обичайни ситуации на пътя, а целта е участниците да открият дали има „грешка на пътя“ и да посочат каква е тя. Към всеки въпрос-ситуация има разработена кратка образователна част и се представя вече „вярната“ картинка.