Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Консултации с учители

Седмично разписание за първия  учебен срок 2021/2022 учебна година

График за консултации за първия учебен срок

1 Румяна Петрова Вторник 13:45
2 Галина Тодорова Генчева Вторник 13:45
3 Ирена Емилова Димитровска -Андреева Сряда 14:40
4 Татяна Любенова Донева Понеделник 13:45
5 Десислава Върбанова Понеделник 13:45
6 Адриана Красимирова Димитрова Понеделник 13:45
7 Тошко Стоянов Стоянов Сряда 14:40
8 Христина Николова Ценова Четвъртък 13:45
9 Ивка Георгиева Николчова Петък 14:40
10 Тодор Иванов Тодоров Вторник 13:45
11 Диана Веселинова Иванова Четвъртък 14:40
12 Мила Симеонова Василева Сряда 13:45
13 Георги Кръстев Кръстев Петък 14:40
14 Никола Илиев Кънчев Понеделник 14:40
15 Йоана Христова Томова-Вутова Вторник 13:45
16 Маринка Георгиева Петрова Сряда 14:40
17 Явор Димитров Илиев Вторник 14:40
18 Катя Ангелова Кирова Понеделник 14:40
19 Цветомира Валериева Иванова Вторник 14:40
20 Маргарита Ангелова Григорова Понеделник 14:40
21 Ивайло Бисеров Георгиев Понеделник 13:45
22 Боряна Ангелова Николова Вторник 13:45
23 Надежда Мишева Тодорова Сряда 13:45
24 Галин Георгиев Конов Четвъртък 13:45
25 Лиляна Станьова Христова Сряда 13:45
26 Росица Методиева Тодорова Сряда 14:40
27 Камелия Христова Иванова Сряда 13:45
28 Добромир Никифоров Сряда 14:40