Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Спортни дейности за учебната 2022/2023

клас  

модулно обучение по

учител ден пореден учебен

час

VIIIа Хандбал Никола Илиев Кънчев ЧЕТВЪРТЪК 8 час
VIIIб Хандбал Никола Илиев Кънчев ВТОРНИК 7 час
VIIIв Хандбал Никола Илиев Кънчев вторник 8 час
ІХa Лека атлетика Георги Кръстев Кръстев ВТОРНИК 8 час
ІХб Лека атлетика Георги Кръстев Кръстев ВТОРНИК 7 час
ІХв Лека атлетика Георги Кръстев Кръстев ЧЕТВЪРТЪК 7 час
Ха Баскетбол Никола Илиев Кънчев СРЯДА 7 час
Хб Баскетбол Никола Илиев Кънчев ПОНЕДЕЛНИК 7 час
Хв Баскетбол Никола Илиев Кънчев ПОНЕДЕЛНИК 8 час
ХІа Футбол Георги Кръстев Кръстев четвъртък 8 час
ХІб Футбол Георги Кръстев Кръстев СРЯДА 7 час
ХІв Футбол Георги Кръстев Кръстев ПОНЕДЕЛНИК 7 час
ХІг Футбол Георги Кръстев Кръстев ПОНЕДЕЛНИК 8 час
ХІІа Волейбол Никола Илиев Кънчев СРЯДА 8 час
ХІІб Волейбол Никола Илиев Кънчев четвъртък 7 час
ХІІв Волейбол Георги Кръстев Кръстев ВТОРНИК 9 час
ХІІГ Волейбол Георги Кръстев Кръстев СРЯДА 8 час