Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Придружаващи документи за иновация

1.Събрани декларации от родителите – линк

2.Решение на Обществения съвет – линк

3.Решение на Педагогическия съвет – линк

4.Учебни планове и програми-линк

5.Бюджет към т.14 – ресурсна обезпеченост – линк

Документи за Нова иновация за периода 2021-2025г.

1.Събрани декларации от родителите-линк

2.Решение на Педагогически съвет-линк

3.Решение на Обществен съвет-линк

4.Учебен план-линк

5.Бюджет към т.14 – ресурсна обезпеченост – линк

Документи за Нова иновация за периода

1.Събрани декларации от родители-линк

2.Решение на Педагогически съвет-линк

3.Решение на Обществен съвет-линк

4.Учебен план-линк

5.Бюджет за ресурсна обезпеченостлинк