Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Училищни учебни планове

Училищен учебен план VIIIа клас учебната 2020/2021г. Готвач

Училищен учебен план VIIIб клас учебната 2020/2021г.-Кетъринг

Училищен учебен план VIIIб клас учебната 2020/2021г.-Сервитьор-барман

Училищен учебен план VIIIв клас учебната 2020/2021г.-Електронна търговия

Училищен учебен план IXа клас за учебната 2020/2021г.-Готвач

Училищен учебен план IXб клас за учебната 2020/2021г.-Кетъринг

Училищен учебен план IXб клас за учебната 2020/2021г.-Производство в обслужването

Училищен учебен план IX в клас за учебната 2020/2021г.-Сервитьор-барман

Училищен учебен план IXг клас за учебната 2020/2021г.-Продавач-консултант

Училищен учебен план Xа клас за учебната 2020/2021г.-Готвач

Училищен учебен план Xб клас за учебната 2020/2021г.-Иновативна паралелка Кетъринг 

Училищен учебен план Xв клас за учебната 2020/2021г.-Производство на мляко

Училищен учебен план Xг клас за учебната 2020/2021г.-Търговски представител

Училищен учебен план XIа клас за учебната 2020/2021г.-Готвач

Училищен учебен план XIб клас за учебната 2020/2021г.-Кетъринг

Училищен учебен план XIв клас за учебната 2020/2021г.-Готвач

Училищен учебен план XII а клас за учебната 2020/2021-Готвач

Училищен учебен план XII б клас за учебната 2020/2021-Иновативна паралелка Кетъринг

Училищен учебен план XII в клас за учебната 2020/2021-Търговски представител

 

 

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ XII КЛАС 2020/2021 г.