Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Училищни учебни планове

Училищен учебен план VIIIа клас учебната 2021/2022г. Готвач

Училищен учебен план VIIIб клас учебната 2021/2022г.-Кетъринг

Училищен учебен план VIIIв клас учебната 2021/2022г.-Електронна търговия

Училищен учебен план IXа клас за учебната 2021/2022г.-Готвач

Училищен учебен план IXб клас за учебната 2021/2022г.-Кетъринг

Училищен учебен план IXб клас за учебната 2021/2022г.-Сервитьор-барман

Училищен учебен план IX в клас за учебната 2021/2022г.-Електронна търговия

Училищен учебен план Xа клас за учебната 2021/2022г.-Готвач

Училищен учебен план Xб клас за учебната 2021/2022г.-Кетъринг

Училищен учебен план Xб клас за учебната 2021/2022г.-Производство и обслужване

Училищен учебен план Xв клас за учебната 2021/2022г.-Сервитьор-барман

Училищен учебен план Xг клас за учебната 2021/2022г.-Продавач-консултант

Училищен учебен план XIа клас за учебната 2021/2022г.-Готвач

Училищен учебен план XIб клас за учебната 2021/2022г.-Кетъринг иновативна паралелка

Училищен учебен план XIв клас за учебната 2021/2022г.-Оператор в производство и преработка на мляко и млечни продукти

Училищен учебен план XIг клас за учебната 2021/2022г.-Търговски представител

Училищен учебен план XIIа клас за учебната 2021/2022-Готвач

Училищен учебен план XIIб клас за учебната 2021/2022-Иновативна паралелка Кетъринг

Училищен учебен план XIIв клас за учебната 2021/2022-Готвач

 

 

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ XII КЛАС 2020/2021 г.