Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Учебни програми РПП и ЗИП

 1. ЗИП Биология и здравно образование
 2. ЗИП Български език и литература
 3. ЗИП География и икономика
 4. ЗИП Икономика на търговията
 5. ЗИП Свят и личност
 6. Безопасност и долекарска помощ в ресторанта РПП
 7. Въведение в професията РПП
 8. Икономика РПП
 9. Процеси и апарати в ХВП
 10. УП Гостоприемство в туристическата индустрия РПП
 11. УП Микробиология и хигиена на храненето РПП
 12. УП Основи на туризма РПП
 13. УП Материалознание на хранителните продукти РПП
 14. УП Работа в учебно предприятие РПП
 15. УП Технологично обзавеждане за кетъринг РПП
 16. УП Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечения РПП
 17. Екология в туризма РПП
 18. Машинознание РПП
 19. Отчетност и работа с документи РПП
 20. Професионална етика и туристическо поведение РПП
 21. УП Кулинарни техники и технологии в кетъринга РПП
 22. УП Кулинарни техники и технологии РПП
 23. УП Сервиране и барманство РПП
 24. УП Делова кореспонденция РПП
 25. УП Кулинарни техники и технологии РПП
 26. УП Обща теория на счетоводната отчетност
 27. УП Работа в учебно предприятие РПП