Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Учебни програми РПП

 1. Безопасност и долекарска помощ в ресторанта РПП VIIIа клас
 2. Гражданско образование РП XIIа,б,в
 3. Екология в туризма РПП IXб клас
 4. Електротехника и електроника РПП XIв клас
 5. Икономика РПП Xа клас
 6. Икономика РПП Xг клас
 7. Обща икономическа теория РПП VIIIв клас
 8. Организация и технология на кетърингови събития и чужд език по професията-Английски език иновативна паралелка XIIб клас
 9. Отчетност и работа с документи РПП VIIIа клас
 10. Професионална етика и туристическо поведение РПП XIб клас
 11. Технологично обзавеждане на заведения за хранене и развлечения РПП IXа клас
 12. УП Гостоприемство в туристическата индустрия РПП VIIIа клас
 13. УП Гостоприемство в туристическата индустрия РПП VIIIб клас
 14. УП Делова Кореспонденция РПП IXв клас
 15. УП Електронна търговия РПП XI г клас
 16. УП Кулинарни изделия и напитки Xб клас
 17. УП Кулинарни техники и технологии РПП IXа клас
 18. УП Кулинарни техники и технологии РПП IXб клас
 19. УП Кулинарни техники и технологии РПП VIIIа клас
 20. УП Кулинарни техники и технологии РПП VIIIб клас
 21. УП Маркетинг в туристическата индустрия РПП XIIб клас
 22. УП Материалознание на хранителните продукти РПП IXа,б,в клас
 23. УП Микробиология и хигиена на храненето РПП VIIIа клас
 24. УП Обща теория на счетоводната отчетност РПП IXв клас
 25. УП Основи на туризма РПП IXа клас
 26. УП Работа в учебно предприятие РПП IXв клас
 27. УП Работа в учебно предприятие РПП VIIIв клас
 28. УП Сервиране и барманство РПП XIIа,в клас
 29. УП Сервиране и барманство РПП XIа клас
 30. УП Сервиране РПП Xв клас
 31. УП Технологично обзавеждане за кетъринг РПП IXб клас
 32. УП Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение РПП IXа клас
 33. Въведение в професията РПП IXб клас