Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

„Европейски ден на спорта в училище“

На 24 септември Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца се включи в инициативата „Европейски ден на спорта в училище“ #ESSD2021 и координиращата организация – BG Бъди активен #BeActive с допълнителни спортни игри в училище посветени на опазването на околната среда – Игри #безотпадъци- игрите са посветени на опазването на околната среда и са с фокус върху намаляване на отпадъците и тяхното разделно събиране и рециклиране. Основна тема на празника на европейско ниво през 2021 е “Активни пространства” и как дворът на училището, може да подтиква децата към повече физическа активност. Училищата трябва да използват училищната база като инструмент за мотивация на децата да се движат повече чрез различни асфалтни игри, артистични и креативни намеси и доза изобретателност. С помощта на тебешири, боя или други методи училищните стълби и плочките в двора могат да бъдат активен атракцион в ежедневието на учениците.
По традиция, по време на инициативата с учениците се проведе и беседа с училищен психолог на тема “Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата”- за повишаване информираността относно значимостта на психичното здраве сред учениците и как физическата активност може да има положително въздействие върху психичното здраве и благоденствието, да придобият умения, комбинирайки поведение, мисли и емоции, използвани за преодоляване и справяне със стресиращи ситуации, така че да развият умения за справяне с гняв, тревожност, депресия, ниско самочувствие или самота.