Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Заявления за държавни зрелостни изпити

Заявления за държавни зрелостни изпити, сесия май- юни се подават в периода 01.03.2021 г. –19.03.2021 г., в канцеларията на ПГТР, гр. Враца.