Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Квалификация на учители

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТИ СПЕЦИАЛИСТИ  В ПГТР ВРАЦА

 ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението
Използване на ИКТ  в часовете  по Английски език – вътрешна квалификация ПГТР Враца 31.05.2022 От 14:30

До 15:15

 

31
Трафик на хора – вътрешна квалификация ПГТР Враца 31.05.2022 От 15:15

До 16:00

 

31
Ефективно общуване в социално-образователната среда – вътрешна квалификация ПГТР Враца 7.06.2022 От 14:30

До 15:15

 

31
Учителят като мениджър на класа – вътрешна квалификация ПГТР Враца 7.06.2022 От 15:15

До 16:00

 

31
Защита на лични данни в образованието – вътрешна квалификация ПГТР Враца 21.06.2022 От 14:30

До 15:15

 

31

Квалификация с придобити кредити

С един квалификационен кредит

1. Тема на обучението – „Стратегии и техники за мотивация за учене на новите поколения
ученици”

  1. Място на провеждане – гр. Пловдив

З. Период на провеждане – 15.04.2022 г. до 17.04.2022 г

  1. Начален и краен час 09:00ч.
  2. Наименование на обучителната организация – Бургаски свободен университет
  3. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението – 21