Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Материална база

clip_image004 clip_image006 clip_image008 clip_image010clip_image016

Професионалната гимназия по  търговия и  ресторантьорство е модерно учебно заведение  с добра  учебно–производствена база.     

Разполага с:

    – класни стаи – 17

    – актуално обзаведени общообразователни и специализирани кабинети;

   – два компютърни кабинета по информатика и информационни технологии с  връзка към глобалната  мрежа INTERNET;

  – един компютърен кабинет по икономическа информатика и компютърно счетоводство;

  – богата библиотека;

  – фитнес зала;

  – просторен физкултурен салон;

  – две учебни кухни;

  – учебен ресторант;

  – химическа лаборатория и лаборатория по ХВП;

  – актова зала.

clip_image012 clip_image014  clip_image018 clip_image020 clip_image022