Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

НП Иновации в действие

Иновативна професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в бе домакин по Национална програма „Иновации в действие“ на Министерство на образованието и науката. „Посрещнахме гости от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“, гр.Велинград – неиновативно училище и Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“, иновативно училище от гр.Разград“ сподели инж.Румяна Петрова, директор на ПГТР, Враца.

Целта на срещата бе споделяне на добри практики между трите училища. ПГТР вече четири години е иновативно училище и сподели с гостите добри практики при провеждане на бинарни уроци по Чужд език по професията и Организация и технология на кетърингови събития, при подготовката на дидактически материали, пърформанси, прилагане на съвременни компютърни технологии, използване на ресурсите с отдалечен достъп, изготвяне на онлайн базирани тестове с оценяване, учебни филми, презентациии, демонстрация на метода „Учене –чрез правене“. Иновативен бинарен урок в присъствие на експерт от РУО проведоха ученици от единадесети клас от ПГТР специалност Кетъринг, професия „Ресторантьор“.

Своята иновация сподели и ПГХТБ „Мария Кюри“ от гр.Разград. Успешни и работещи практики сподели ПГ по икономика и туризъм „Алеко Константинов“, гр. Велинград.

В ПГТР се провеждат състезания между учениците от ПГТР и ПГИТ, Велинград за бързо и акуратно сервиране, приготвяне на алкохолен и безалкохолен коктейл, подреждане на маса.

Статия във вестник Враца днес

Статия във вестник Конкурент

Репортаж в КейбълКом

Репортаж в РМ ТВ

 

ПГХТБТ „Мария Кюри“ бе домакин на среща по проект „Иновации в действие“ – Разград 21.

Това е първата иновативна професионална гимназия в областта, която работи още от началото на проекта през 2017 г. В периода 12-14 май 2021 г. три професионални гимназии: Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца /иновативно училище/, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ – Пещера /неиновативно училище/ и домакините на събитията – Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“ в Разград, споделиха работещи добри практики в обучението по специални предмети.

През първия ден се проведе опознавателна среща, на която всяка от гимназиите представи училището и забележителностите на своя град. Гостите се запознаха с част от базата на Химията – учебни кабинети, компютърен кабинет, лабораторния корпус с най-атрактивните и новооборудвани лаборатории по микробиология, биохимия и аналитична химия, учебно-тренировъчния цех и технологичната лаборатория към него. По-смелите ученици се докоснаха до магията на химията и необятния свят на микроорганизмите. По време на кафе-паузата се обмениха контакти и идеи за нови срещи и теми за бъдещи съвместни проекти. Колегите от Пещера участваха задочно, отсъствието им бе по уважителни причини. Те изпратиха презентации, с които участниците да се запознаят и обещаха да се включат на по-късен етап. Културната програма включи посещение на исторически музей Абритус, къщите музеи на Димитър Ненов и на Станка-Николица Спасо-Еленина и Никола Икономов, тренировъчен комплекс „Гнездо на Орли“.

През втория ден учители и ученици от ПГ „Мария Кюри“ представиха част от своята иновация – интегративен урок, включващ дисциплините „Технология в биопроизводствата“, „Процеси и апарати“ и „Аналитична химия“, които са основа на професионалните знания и умения на учениците като бъдещи технолози и лаборанти.

Комбинираният урок бе на тема „Водата като суровина в биотехнологията“. Участници в него бяха ученици от 11 а клас и техните преподаватели по съответните предмети.

Като начало инж.Албена Илиева с помощта на учениците обобщи характеристиките на водата от гледна точка на биотехнологията – природа, физични и химични свойства, видове технологични води, и изискванията към водата използвана в биотехнологичните производства, както и възможните й приложения.

Под ръководството на инж. Валентина Александрова бяха разгледани етапите и видовете методи за подготовка на водата за биотехнологични цели. Учениците се включваха в темата и подробно бяха изяснени апаратурата и процесите, чрез които се извършва йонообменно омекотяване и мембранно пречистване на води за биотехнологиите. Знанията по предмета „Процеси и апарати“ са подплатени с практически наблюдения в „Биовет“ – Разград.

За завършек инж. Ралица Спиридонова бе избрала практическа част. Пред гостите бяха изследвани различни видове води от град Разград и региони, които бяха сравнени с омекотена вода от „Биовет“.

Учениците от гимназията също изследваха вода, донесена специално за анализ.

Урокът завърши с приятелски двубой за редене на пъзел, изобразяващ карта с твърдостта на водата според БДС. В рамките на деня се осъществи екипна работа между ученици от Разград и Враца, които вече се познават от срещата си през месец март 2021.

Директорът на разградската гимназия Стойчо Стоев връчи сертификати за участие в проекта.

Статия във вестник Екип 7