Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

НП Осигуряване на съвременна образователна среда

Модул „Културните институции като образователна среда

Описание на дейностите:
 провеждане в музеите и галериите на задължителни, избираеми и факултативни
учебни часове по учебни предмети от училищната подготовка за класовете от
началния и прогимназиалния етап на основното образование и първия гимназиален
етап на средното образование;
 провеждане на виртуални турове и видеоуроци;
 провеждане на конкурс за най-добър урок в музей;
 провеждане на конкурс за най-добър урок в галерия;
 посещение на театрални постановки (или представянето им в училище), свързани с
конкретно учебно съдържание;
 посещение на концерти (или представянето им в училище), свързани с конкретно
учебно съдържание;
 срещи с актьори и музикални дейци по теми, свързани с конкретно учебно
съдържание;
 създаване на Национален център „Музейно училище” към Национален музей на
образованието – Габрово.

Посещения от ученици и преподаватели

На 25.05.2021г.ученици от VIII и  X класове на ПГТР реализираха дейности по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“.

Шестдесет и шест ученици от VIII клас на ПГТР посетиха Национален исторически музей, София и присъстваха на урок по история и цивилизации „Раждането на свободна България“ с преподавател Тодор Тодоров.

Петдесет и двама ученици от X клас посетиха къща музей „Димчо Дебелянов“ в Копривщица, където беше изнесен урок на тема „Да се завърнеш в бащината къща“ и „Помниш ли…“ с преподавател по български език и литература Огнян Николов.

Целта на така проведените уроци е предизвикване интереса на учениците към учебното съдържание, по-лесното му възприемане и усвояване, и повишаване мотивацията за учене.

Статия във вестник Конкурент