Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Заседания на Обществения съвет

 

Заседания на Обществения съвет

1.Датата на провеждане на първото заседание на Обществения съвет на ПГТР е на 10.11.2016г. 18.00часа.

2.Датата на провеждане на заседание на Обществения съвет на ПГТР е на 19.12.2016г. 12.30часа

3.Датата на провеждане на заседание на Обществения съвет на ПГТР е на 16.01.2017г. 18.00часа

4.Датата на провеждане на заседание на Обществения съвет на ПГТР е на 09.03.2017г. 13.00часа

5.Датата на провеждане на заседание на Обществения съвет на ПГТР е на 06.04.2017г. 18.00часа

6.Датата на провеждане на заседание на Обществения съвет на ПГТР е на 04.05.2017г. 18.00часа

7.Датата на провеждане на заседание на Обществения съвет на ПГТР е на 05.07.2017г. 18.00часа

8.Датата на провеждане на заседание на Обществения съвет на ПГТР е на 08.09.2017г. 09.00часа

9.Датата на провеждане на заседание на Обществения съвет на ПГТР е на 04.12.2017г. 17.00часа

10.Датата на провеждане на заседание на Обществения съвет на ПГТР е на 25.01.2018г. 17.00часа

11. Датата на провеждане на заседание на обществения съвет на ПГТР е на 11.04.2018г. от 17:00 часа

12. Датата на провеждане на заседание на обществения съвет на ПГТР е на 04.05.2018г. от 17:00 часа

13. Датата на провеждане на заседание на обществения съвет на ПГТР е на 09.07.2018г. от 17:00 часа

14. Датата на провеждане на заседание на обществения съвет на ПГТР е на 05.09.2018 г. от 17:00 часа

15. Датата на провеждане на заседание на обществения съвет на ПГТР е на 23.10.2018г. от 17:00 часа

16. Датата на провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е на 06.12.2018г. от 17:00 часа

17. Датата на провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е на 24.01.2019г. от 17:00 часа

18. Датата на провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 25.04.2019г. от 17:00 часа

19. Датата на провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 14.10.2019г. 0т 17:00 часа

20.Датата на провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 04.12.2019г. от 17:00 часа

21.Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 22.01.2020г. от 17:00 часа

22.Датата за провеждане на заседание на обществения съвет на ПГТР е 15.04.2020г. от 17:00 часа

23. Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 15.05.2020г. от 17:00 часа

24. Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 13.07.2020г. от 08:00 часа

25. Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 03.09.2020г. от 17:00 часа

26. Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 07.10.2020г. от 17:00 часа

27. Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 03.12.2020г. от 17:00 часа

28. Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 15.01.2021г. от 17:00 часа

29. Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 17.03.2021 от 17:00 часа

30. Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 15.04.2021г. от 17:00 часа

31. Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 12.05.2021г. от 17:00 часа

32. Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 09.07.2021г. от 17:00 часа

33. Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 01.09.2021г. от 17:00 часа

34. Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 30.09.2021 от 17:00 часа

35. Датата за провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 19.10.2021г от 17:00 часа

36. Датата на провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 09.12.2021г. от 17:00 часа

37. Датата на провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 20.01.2022г. от 17:00 часа

38. Датата на провеждане на заседание на обществен съвет на ПГТР е 29.04.2022г. от 17:00 часа