Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Решения на Обществения съвет

Протокол от заседанието на Обществения съвет проведено на 10.11.2016 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 19.12.2016 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 16.01.2017 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет на  09.03.2017г.

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 06.04.2017 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 04.05.2017 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 05.07.2017 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 08.09.2017 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 04.12.2017 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 25.01.2018 г

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 11.04.2018 г

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 04.05.2018 г

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 09.07.2018г.

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 05.09.2018г.

Протокол от заседание на Обществен съвет проведено на 23.10.2018г.

Протокол от заседание на Обществен съвет проведено на 06.12.2018г.

Протокол от заседание на Обществен съвет проведено на 24.01.2019г.

Протокол от заседание на Обществен съвет проведено на 25.04.2019г.

Протокол от заседание на Обществен съвет проведено на 14.05.2019г.

Протокол от заседание на Обществен съвет проведено на 18.07.2019г.

Протокол от заседание на Обществен съвет проведено на 04.09.2019г.

Протокол от заседание на Обществен съвет проведено на 14.10.2019г.

Протокол от заседание на Обществен съвет проведено на 28.10.2019г.

Протокол от заседание на Обществен съвет проведено на 04.12.2019г.

Протокол от заседание на Обществен съвет проведено на 22.01.2020г.

Протокол от заседание на Обществен съвет проведено на 15.04.2020г.

Протокол от заседание на Обществен съвет проведено на 15.05.2020г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 13.07.2020г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 07.09.2020г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 07.10.2020г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 03.12.2020г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 15.01.2021г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 17.03.2021г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 15.04.2021г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 09.07.2021г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 01.09.2021г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 30.09.2021г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 19.10.2021г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 09.12.2021г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 20.01.2022г.

Протокол от заседание на обществен съвет проведено на 28.04.2022г.