Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Професионална квалификация

  Държавни изпити за придобиване на СПК

Заповед за придобиване на професионална квалификация