Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Ръководство

РЪКОВОДСТВО

на

Професионална  гимназия по търговия и ресторантьорство 

Директор

инж. Галина  Генчева

Заместник-директор УД

Галина Гешева

Главен счетоводител

инж. Станислав  Ненков