Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Ръководство

РЪКОВОДСТВО

на

Професионална  гимназия по търговия и ресторантьорство 

Директор

Автобиография 

          инж. Румяна  Петрова            

Заместник-директор

инж. Галина  Генчева

Главен счетоводител

инж. Станислав  Ненков