Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Конспекти професия: „Готвач“

КОНСПЕКТ ЗБУТ 10 КЛАС

КОНСПЕКТ ЗИП БЕЛ 11-12 КЛАС

КОНСПЕКТ ЗИП БИОЛОГИЯ 11-12 КЛАС

КОНСПЕКТ ЗИП ИСТОРИЯ 12 КЛАС

КОНСПЕКТ ЗИП ПЪРВИ ЧУЖД АНГЛИЙСКИ 11 КЛАС

КОНСПЕКТ ЗИП СЕРВИРАНЕ 12 КЛАС

КОНСПЕКТ ГЕОГРАФИЯ 9-12 КЛАС

КОНСПЕКТ ИКОНОМИКА 12 КЛАС

КОНСПЕКТ ИКОНОМИКА 12 КЛАС

КОНСПЕКТ ИНФОРМАТИКА 9 КЛАС

КОНСПЕКТ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 11 КЛАС

КОНСПЕКТ МИКРОБИОЛОГИЯ 10 КЛАС

КОНСПЕКТ ОСНОВИ НА ТУРИЗМА 9 КЛАС

КОНСПЕКТ ОТЧЕТНОСТ НА ФИРМАТА 12 КЛАС

КОНСПЕКТ ПО ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК – РУСКИ

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА 9-12 КЛАС

КОНСПЕКТ ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 9 КЛАС

КОНСПЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 11-12 КЛАС

КОНСПЕКТ СЕРВИРАНЕ 11 КЛАС

КОНСПЕКТ СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ В ТУРИЗМА 11 КЛАС

КОНСПЕКТ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ 9 КЛАС

КОНСПЕКТ ТЕХНОЛОГИЯ НА КУЛИНАРНАТА ПРОДУКЦИЯ 10 КЛАС

КОНСПЕКТ ТЕХНОЛОГИЯ НА КУЛИНАРНАТА ПРОДУКЦИЯ 11 КЛАС

КОНСПЕКТ ТЕХНОЛОГИЯ НА КУЛИНАРНАТА ПРОДУКЦИЯ 12 КЛАС

КОНСПЕКТ УП СЕРВИРАНЕ 11 КЛАС

КОНСПЕКТ УП ТЕХНОЛОГИЯ НА КУЛИНАРНАТА ПРОДУКЦИЯ 10КЛАС

КОНСПЕКТ ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО И ХРАНИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 10 КЛАС

КОНСПЕКТ ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА, АНГЛИЙСКИ

КОНСПЕКТИ ФВС 9-12 КЛАС

КОНСПЕКТИ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 9-10КЛАС

КОНСПЕКТИ ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 9-10 КЛАС