Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Конспекти професия:“Ресторантьор“

КОНСПЕКТ ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК РУСКИ, 9-10 КЛАС

КОНСПЕКТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 9-10 КЛАС

КОНСПЕКТ ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОФЕСИЯТА 9 КЛАС

КОНСПЕКТ ЕКОЛОГИЯ В ТУРИЗМА 9 КЛАС

КОНСПЕКТ ЗБУТ 10 КЛАС

КОНСПЕКТ ЗИП БЕЛ 11-12 КЛАС

КОНСПЕКТ ЗИП БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 11-12 КЛАС

КОНСПЕКТ ЗИП ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 11-12 КЛАС

КОНСПЕКТ ИКОНОМИКА 10 КЛАС

КОНСПЕКТ ИНФОРМАТИКА 9 КЛАС

КОНСПЕКТ ИСТОРИЯ 9-11 КЛАС

КОНСПЕКТ МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА 11 КЛАС

КОНСПЕКТ МАТЕМАТИКА 9-12 КЛАС

КОНСПЕКТ МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 9 КЛАС

КОНСПЕКТ МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА 12 КЛАС

КОНСПЕКТ МИКРОБИОЛОГИЯ 10 КЛАС

КОНСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЕТЪРИНГОВО СЪБИТИЕ 12 КЛАС

КОНСПЕКТ ОТЧИТАНЕ НА КЕТЕРИНГОВАТА ДЕЙНОСТ 12 КЛАС,

КОНСПЕКТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 11 КЛАС

КОНСПЕКТ ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ТУРИСТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ 11 КЛАС

КОНСПЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 10-12 КЛАС

КОНСПЕКТ СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО 11-12 КЛАС

КОНСПЕКТ СОМЕЛИЕРСТВО 12 КЛАС

КОНСПЕКТ СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ В ТУРИЗМА 11 КЛАС

КОНСПЕКТ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА КЕТЪРИНГ 9 КЛАС

КОНСПЕКТ ТЕХНОЛОГИЯ НА КУЛИНАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ ЗА КЕТЪРИНГ 10-12 КЛАС

КОНСПЕКТ УП СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО 11-12 КЛАС

КОНСПЕКТ УП СОМЕЛИЕРСТВО 12 КЛАС

КОНСПЕКТ УП ТЕХНОЛОГИЯ НА КУЛИНАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ ЗА КЕТЪРИНГ 10-12 КЛАС

КОНСПЕКТ УП ТЕХНОЛОГИЯ НА КУЛИНАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ ЗА КЕТЪРИНГ 10-12 КЛАС

КОНСПЕКТ ФВС 9-12 КЛАС

КОНСПЕКТ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 9-10 КЛАС

КОНСПЕКТ ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ 9-12 КЛАС

КОНСПЕКТ ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО И ХРАНИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 10 КЛАС

КОНСПЕКТ ХИМИЯ 9-10 КЛАС

КОНСПЕКТ ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА, АНГЛИЙСКИ 10-12 КЛАС

КОНСПЕКТИ БЕЛ 9-12 КЛАС

КОНСПЕКТИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 9-10 КЛАС

КОНСПЕКТИ ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ 9-11 КЛАС