Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Служебни телефони

Име фамилия

 

Личен номер Служебен номер
1 Румяна Петрова 0879002421 0879219621
2 Младенка Цацева 0889466227 0879002426
3 Галина Генчева 0878682696 0879002429
4 Боряна Ангелова 0895070758 0879002428
5 Цветомира Иванова 0885427523 0879002431
6 Сашка Панова   0879002432
7 Незабравка Стаменовска 0883464409 0879002433
8 Станислав Димитров 0988946174 0879002436
9 Мария Григорова 0879696187 0879002437
10 Таня Борисова 0886414710 0878886073
11 Камелия Иванова 0899315207 0877433664
12 Тодор Тодоров 0899670810 0879496250
13 Татяна Донева 0887049722 0879496252
14 Маринка Петрова 0886475078 0789496253
15 Адриана Димитрова 0877226646 0879496254
16 Тошко Стоянов 0876614940 0879496255
17 Христина Ценова 0884584447 0879496256
18 Малинка Костадинова 0879868759 0879496257
19 Ивка Николчова 0879984577 0879496258
20 Добромир Никифоров 0899544662 0879496259
21 Диана Иванова 0897806147 0879496260
22 Десислава Върбанова 0887045831 0879496262
23 Георги Кръстев 0888455965 0879496264
24 Никола Кънчев 0896311075 0879496265
 

 

 

     
25 Надежда Тодорова 0878651901 0879496266
26 Ивайло Бисеров 0884996416 0879496267
27 Явор Илиев 0898980097 0879496268
28 Маргарита Григорова 0888002979 0879496270
29 Йоана Томова-Вутова 0883508587 0879521952
30 Ирена Димитровска 0878624422 0879521953
31 Катя Кирова 0888619174 0877533301
33 Мила Василева 0878200636 0878686783
34 Лиляна Христова 0894851043 0878817403
35 Мая Костова 0879572543 0878818363
36 Стела  Иванчовска-Тарльовска 0888353938 0878433664
37 Галин Конов 0896764037 0878814726
38 Цветан Василев 0879630601 0878686316
39 Недялко Монов 0895008662  
40 Симона Каменова 0877941494 0878262188
41 Росица Тодорова 0896207464 0878821349
42 Виктория Димитрова 0883945454
43 Панчо Панов 0878992298 0879448006