Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Транспорт

 

ПЪТУВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГТР 2022/2023г.

1. График за пътуване на училищен автобус ВР0385СХ на 15.09.2022 г както следва:
тръгване пристигане
място час място час
Гараж Враца 8,15 с. Галатин 8,40
с. Галатин 8,40 с. Лесура 8,50
с. Лесура 8,50 с. Три кладенци 9,00
с. Три Кладенци 9,00 с. Девене 9,10
с. Девене 9,10 с. Чирен 9,20
с. Чирен 9,20 ПГТР Враца 9,40
ПГТР Враца 9,40 с. Нефела 9,50
с. Нефела 9,50 кв. Кулата 9,55
кв. Кулата 9,55 ПГТР Враца 10,00
ПГТР Враца 12,30 кв. Кулата 12,35
кв. Кулата 12,35 с. Нефела 12,40
с. Нефела 12,40 с. Чирен 13,10
с. Чирен 13,10 с. Девене 13,20
с. Девене 13,20 с. Три Кладенци 13,30
с. Три Кладенци 13,30 с. Лесура 13,40
с. Лесура 13,40 с. Галатин 13,50
с. Галатин 13,50 Гараж Враца 14,15

2. График за пътуване на училищен автобус ВР0385СХ от 16.09.2022г. всеки учебен понеделник и вторник както следва:
тръгване пристигане
място час място час
Гараж Враца 6,00 с. Галатин 6,40
с. Галатин 6,40 с. Лесура 6,50
с. Лесура 6,50 с. Три кладенци 7,00
с. Три Кладенци 7,00 с. Девене 7,10
с. Девене 7,10 с. Чирен 7,20
с. Чирен 7,20 ПГТР Враца 7,40
ПГТР Враца 7,40 с. Нефела 7,50
с. Нефела 7,50 кв. Кулата 7,55
кв. Кулата 7,55 ПГТР Враца 8,00
ПГТР Враца 15,30 кв. Кулата 15,35
кв. Кулата 15,35 с. Нефела 15,40
с. Нефела 15,40 с. Чирен 16,10
с. Чирен 16,10 с. Девене 16,20
с. Девене 16,20 с. Три Кладенци 16,30
с. Три Кладенци 16,30 с. Лесура 16,40
с. Лесура 16,40 с. Галатин 16,50
с. Галатин 16,50 Гараж Враца 17,30

3. График за пътуване на училищен автобус ВР0385СХ от 16.09.2022г. всяка учебна сряда, четвъртък и петък както следва
тръгване пристигане
място час място час
Гараж Враца 6,00 с. Галатин 6,40
с. Галатин 6,40 с. Лесура 6,50
с. Лесура 6,50 с. Три кладенци 7,00
с. Три Кладенци 7,00 с. Девене 7,10
с. Девене 7,10 с. Чирен 7,20
с. Чирен 7,20 ПГТР Враца 7,40
ПГТР Враца 7,40 с. Нефела 7,50
с. Нефела 7,50 кв. Кулата 7,55
кв. Кулата 7,55 ПГТР Враца 8,00
ПГТР Враца 8,30 с. Градешница 9,30
с. Градешница 14,00 ПГТР Враца 15,00
ПГТР Враца 15,30 кв. Кулата 15,35
кв. Кулата 15,35 с. Нефела 15,40
с. Нефела 15,40 с. Чирен 16,10
с. Чирен 16,10 с. Девене 16,20
с. Девене 16,20 с. Три Кладенци 16,30
с. Три Кладенци 16,30 с. Лесура 16,40
с. Лесура 16,40 с. Галатин 16,50
с. Галатин 16,50 Гараж Враца 17,30