Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

График на пътуване

ПЪТУВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГТР

УЧИЛИЩЕН АВТОБУС:
тръгване пристигане
място час място час
Гараж  Враца 5,35 с. Три Кладенци 6,15
с. Три кладенци 6,15 с. Девене 6,25
с. Девене 6,25 с. Чирен 6,35
с.Чирен 6,35 ПГТР Враца 7,00
ПГТР Враца 14,30 с. Чирен 14,55
с.Чирен 14,55 с. Девене 15,05
с. Девене 15,05 с. Три кладенци 15,15
с. Три кладенци 15,15 ПГТР Враца 15.55

 

 

тръгване пристигане
място час място час
ПГТР Враца 7,00 с. Баница 7,25
с. Баница 7,25 с. Мраморен 7,35
с. Мраморен 7,35 ПГТР Враца 7,55
ПГТР Враца 15,55 с. Мраморен 16,15
с. Мраморен 16,15 с. Баница 16,25
с. Баница 16,25 Гараж Враца 16,50

 

НАЕТ ТРАНСПОРТ

Тръгване – ежедневно по следното разписание: Враца  6.00 –  с.Фурен 6.55 – с.Лесура  7.10 –  с.Галатин 7.20 – гр.Враца 7.50

Връщане – Враца ПГТР 14,30 – Галатин 15.00 –Лесура 15.10  -Фурен  -15.25  – Враца -16.20

ЩЕ ПЪТУВАТ С УЧЕНИЧЕСКИ АВТОБУС ОТ ОБЩИНАТА СЛЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ:

  • Мариса Пламенова Цекова – IXв клас от с. Веслец
  • Миглен Тихомиров Манчев – Ха клас, от Дружба
  • Виктор Тихомиров Манчев – Ха клас, от Дружба

Само за 15 септември разписанието на училищния автобус и на наетия транспорт се измества с един час назад за отпътуване към Враца.

Отпътуване от училище  – 12.00 часа.